Fråga oss här!
Vi erbjuder

GF 2010-01-15

I artikeln står det "Det är unikt i ett globalt perspektiv och visar att det är möjligt att återskapa utarmade skogar även i andra delar av världen. Nej till plantage" Den helt övervägande delen av det svenska skogsbruket handlar ju inte om att återskapa utarmade skogar utan snarare om att faktiskt skapa väldigt artfattiga skogar som påminner mycket om plantager.