Fråga oss här!
Vi erbjuder

Lars-Erik Liljebäck 2010-11-22

Med artikeln ville jag visa hur pensionssystemet fungerar i dag. Det är en följd av den stora pensionsreformen som ägde rum på 90-talet. Tidigare behövde man inte fundera så mycket över sin framtida pension. Men så är det inte längre. Nu bör man helst själv sätta sig in i och förstå pensionssystemet för att få en bra pension. I det ligger att själv placera sina pensionspengar på ett sätt där pengarna kan växa. Artikeln ger vägledning i hur man kan tänka i de olika pensionsvalen. Vi tar inte ställning för någon enskild förvaltare. För att hjälpa medlemmarna finns bolaget Akademikerrådgivning, som Naturvetarna är delägare i. Till Akademikerrådgivning kan medlemmarna vända sig och få hjälp med placering av fonder och annat som rör den privata ekonomin.