Vi erbjuder

Politikerdebatt: Vad händer med Life Science efter valet?

En långsiktig stabil forskningspolitik, gärna över blockgränserna. Det efterlyste Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör på Naturvetarna, när Tomas Eneroth från Socialdemokraterna och Karin Pilsäter från Folkpartiet var inbjudna för att debattera under rubriken: ”Vad ska hända med LifeScience efter valet?”
Publicerad: Uppdaterad:

life science Att Astra Zeneca lägger ned sin verksamhet i Lund präglade en del av debatten. Vad kan och vill politikerna göra för att hindra en negativ utveckling av svensk forskning och innovation?
- Jag tycker att politikerna har ett stort ansvar, sade Jörgen Ohlsson.
Han menade att i regel är de politiska partierna överens i retoriken. Politikerna är överens om att vi i Sverige ska konkurrera med kunskap och inte med låga löner.
Han tog upp tre krav till politikerna.

Tre krav

Det första kravet: en långsiktig stabil forskningspolitik, gärna blocköverskridande.
- Den överenskommelsen skulle kunna innehålla exempelvis ett beslut om att fördubbla de statliga forskningsanslagen på tio år.  Det skulle ge, signaler att det här landet menar allvar med sin forskningspolitik.
Övriga två krav:
Bättre forskningsorganisation på universitet och högskolor och ökat samarbete mellan näringsliv och högskolor/universitet inom innovation.

Personbilar eller läkemedel?

- Ni har missat: att skapa bra villkor för de yngre forskarna, villkor som gör att de vill fortsätta att forska, sade han.
Är Life Science viktigare är personbilar och lastbilar? frågade debattens moderator, Anna Karin Källén.
- Ja, svarade alla tre i panelen.
- Det var ingen rusning av politiker eller medier till Lund när beskedet kom att Astra Zeneca lägger ned där, men däremot var det stor rusning till Trollhättan när bilindustrin var hotad där, menade  Anna-Karin Källén.
- Ja det är något speciellt med bilindustrin i Västsverige. Om det hade varit något på Scania hade det inte blivit sådan uppmärksamhet, sade Karin Pilsäter.
Hon påpekade att det är en allvarlig signal att samhällsdebatten inte gjorde någon större affär av vad som hände i Lund.

Allvarlig väckarklocka

- Vi från alliansen stod väl inte heller på barrikaderna, men det är en allvarlig väckarklocka, inte bara att det hände utan reaktionerna på det.
Tomas Eneroth påpekade att han inte vill ställa läkemedelsindustrin mot fordonsindustrin. 
- Båda är viktiga. Jag vill mycket hellre satsa på dem än att staten subventionerar hushållsnära tjänster, sade han.
- Det finns många som lägger mycket engagemang inom forskning inom industrin: i den mån man börjar sätta dessa starka områden mot varandra är vi illa ute. Det är lika illa när vi tappar jobb inom båda områden.
Eneroth menade också att Sverige är ett så litet land att vi kan ha fördel av samarbete mellan dessa områden.

Ingen kioskvältare

Jörgen Olsson konstaterade att forskningspolitiken inte är någon kioskvältare i valrörelsen.
- Danmark än nog det enda landet som någonsin haft forskning som en fråga under en valkampanj, sade Jörgen Ohlsson.
På frågan om vad partierna och blocken konkret vill göra pekade Pilsäter på att Folkpartiet vill ta bort värnskatten.
Hon tog också fram den satsning på forskning som alliansregeringen gjort.
- Vi vill skapa överlag goda villkor åt kunskapsintensiva branscher. Ett resultat av det är den satsning regeringen beslutat om varav 2 miljarder går till högskolor och universitet direkt.
Tillväxt är till 90 procent kunskap men den måste komma till nytta och vi måste se över de statliga kapitalinsatserna. Inom vårt parti arbetar vi får att expertskatten ska förenklas och vi vill ha avdragsrätt för donationer för forskning.
Tomas Eneroth pekade på att Sverige har av tradition haft en stark utveckling inom läkemedelsindustrin.
- Life Science är kanske en av Sveriges viktigaste näringar, Det är en viktig exportindustri, sade Tomas Eneroth.
- Vi har haft ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv och det vi kallar politiken det var därför vi jobbade med branschprogram, sade han.

Motsättning mellan marknad och sjukvård

Han är kritisk till att branschprogrammen avvecklades. 
- Vi vill att regeringen tar initiativ till ett ordentligt branschprogram. De avvecklades innan de kom ut i full kraft.
- Vi måste också komma fram till en bättre överenskommelse mellan hur sjukvårdsledningen premierar forskning. Det är en motsättning mellan marknad och sjukvård, det borde inte vara så. Vi har fått en upphandlingsstruktur som förhindrar produktionsutveckling. Forskning måste meritvärderas så man lättare kan gå mellan forskning och näringslivet och fram och tillbaka.
Hur ska politikerna veta vad som är strategiskt viktigt? frågade moderatorn. Moderatorn bad de tre i panelen att välja mellan riktade eller allmänna insatser.
Tomas Eneroth:
- Båda slagen behövs, men om jag måste välja: riktade, som görs tillsammans med och i samråd med branschen. Vi borde ta krafttag och säga att det här är ett område där Sverige borde vara bäst.

Stöd till uppfinnare

Karin Pilsäter:
- Det går ju inte att säga antingen eller. Strategiska satsningar inom ett antal ställen men när det gäller forskningssatsningar måste det ske i konkurrens mellan de som är mest framgångsrika, politikerna ska inte lägga sig i, i detalj.
Jörgen Ohlsson:
- Jag väljer det generella, ramvillkor för forskning och utveckling, bättre regler för riskkapital. Halvera arbetsgivaravgifter på forskningsföretag.
Olof Vesterberg, uppfinnare, kemist och läkare, satt i publiken och hade några förslag till panelen. Han menade att det behöver satsas mer på uppfinnare.
- Det är allmänt känt att uppfinnare ofta har stora ekonomiska problem medan de ska försöka göra uppfinningen allmännyttig, Instifta uppfinnarstipendier och skattefrihet för royalties  på uppfinningar upp till kanske 100.000 per år. Det skulle bli fler som vågade satsa och därmed skulle det växa fram nya företag.
Han pekade också på att det är dyrt att söka patent i Sverige. Kostnaden är nästan tio gånger så stor än i USA, menade han. 
- Det vore bra om ni kunde driva på för att få Europapatent. Det skulle underlätta oerhört mycket för företagen. Uppfinnare är som hjältar, deras resultat kan ge många jobb, sade Olof Vesterberg.

Nära lösning

Pilsäter lovade att frågan om Europapatent var på väg att lösas.
- Det ska nog lösa sig, sade Tomas Eneroth. Där är vi överens över blockgränserna. Med lite tur är det snart på plats.
En fråga där politikerna är överens över blockgränserna. Jörgen Ohlsson hoppas se fler sådana överenskommelser.
- Se till att få ett långsiktigt perspektiv. Ska vi få en forskningsintensiv industri i Sverige så krävs det en avancerad omfattande statlig forskningsstrategi, sade Jörgen Ohlsson.
- Minskar dessa satsningar kommer välståndsutvecklingen att avstanna.
Debatten arrangerades av Apotekarsocieteten, Naturvetarna, Kemivärlden Biotech och SwedenBio och ingår en serie nätverksträffar med debatt som kallar Bubbel & Debatt. Det här var träff nummer 3.

 

Kemivärlden har också rapporterat från debatten.

 

Läs också:

Fyra frågor till riksdagspartierna

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies