Fråga oss här!
Vi erbjuder

Nytt statligt avtal sätter individen i fokus

– Glädjande att vi äntligen är klara. Det är ett modernt avtal där medlemmarna själva kan påverka sina löner och villkor, säger Bo Seving, ombudsman på Naturvetarna.
Publicerad: Uppdaterad:

ny roll Saco-S, där Naturvetarna ingår, har träffat avtal med Arbetsgivarverket för drygt 80 000 akademiker inom staten.
- Det nya avtalet ger oss bättre verktyg för den lokala lönebildningen. Det stärker och motiverar våra medlemmar och bidrar till att utveckla de statliga verksamheterna, säger Edel Karlsson Håål, ordförande i Saco-S.
Det nya avtalet, som är skräddarsytt för Saco-S, ger stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Processavtal

Avtalet löper tillsvidare och är ett så kallat processavtal, som ska stödja den lokala lönebildningen och förtydliga att lönerevision sker varje år. Tanken är att den individuella lönesättningen ska motivera medlemmarna så att också verksamheten utvecklas.
Möjligheterna att träffa enskilda överenskommelser ökar. Det innebär att Naturvetarnas medlemmar i ökad utsträckning själva kan påverka sina villkor så att de bättre passar den egna livssituationen. Exempelvis ska man kunna välja mellan högre pensionssparande, högre lön eller längre semester.

Ny roll för facket 

- Naturvetarna ska ge stöd och råd. Men det är individen själv som ska välja innehållet. Det fackliga uppdraget blir därför lite annorlunda, där vi fungerar mer som rådgivare och coacher, säger Bo Seving.
Men det finns också utmaningar.
- Tillsammans med Arbetsgivarverket ska vi nu se till avtalet tillämpas på rätt sätt. Vi kommer att göra stora gemensamma satsningar för att uppnå det, säger Edel Karlsson Håål.
 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Bo Seving, ombudsman, Naturvetarna 2010-11-08

Det var mycket på en gång. Jag är övertygad om att det finns goda arbetsgivare även i sämre tider när det råder överskott på arbetskraft. De flesta arbetsgivare vill nå målen för verksamheten på bästa möjliga sätt. Min uppfattning är att man inte kan nå goda resultat utan ett gott samarbete mellan chefer och medarbetare. Inom statlig sektor har våra medlemmar oftast stort ansvar, både för utförande och utveckling. Det ställer stora krav på cheferna och gör det svårt att som chef skapa sig en överblick av produktionen och att blicka framåt och sätta nya mål. Den statliga verksamheten är dessutom satt under ständig förändring med nya krav och nya lagar, samtidigt som man har rationaliseringskrav som inte kan kompenseras ekonomiskt. Det gäller att vid varje givet tillfälle använda sina resurser på bästa sätt och komma överens om åtaganden, men också om lön och löneutveckling. Det är här som det nya avtalet kommer in i bilden. Både arbetsgivare och arbetstagare behöver stöd i den här processen och avtalet tycker jag ger en bra beskrivning av hur det ska gå till. Grundläggande är att det är prestationen och de uppnådda resultaten som ska bedömas och belönas. Det sker bäst genom lönesättande samtal. Detta borde vara självklart, men ofta finns inte förutsättningarna för att hantera verksamheten på det sättet. Cheferna har inte heller alltid mandat att sätta lön eller att påverka sitt eget löneutrymme, utan pengarna fördelas lika över hela myndigheten utan djupare analys av var de gör mest nytta. I avtalet talas det därför mycket om syftet med lönebildningen och hur man ska koppla ihop detta med verksamhetens krav och budgetarbetet. Det banar väg för de egna möjligheterna att komma överens med sin chef om vad det är jag ska göra och vilken lön jag ska ha för det jag gör. För de lokala parterna är det nya avtalet bättre och tydligare än de tidigare. De centrala parterna är överens om att ge stöd till de myndigheter som kör fast eller inte kommer överens.

Per Lundbäck 2010-10-31

Fullständigt värdelöst! "det nya avtalet... ger stabila förutsättningar för ett långsiktigt.." Jaha ja, alla de gamla avtalen har inte haft nåt av allt detta "nya" ?? Barnsligt Saco-S!! Branscher där det finns pengar , efterfrågan och konkurrens om arbetskraft, ja där och enbart där ser det ut som om avtalet har någon roll. Ser ut ja, allt det nya fantastiska ni har uppnåt, har gått att få till med arbetsgivare överallt, utan någon inblandning av ombudsmän och avtal "som bara kommer till användning när allt redan går bra , expansion pågår, ekonomi finns, och BRIST PÅ ARBETSKRAFT råder. .

Niklas 2010-10-29

Det låter ju fint, men när chefer på lägre nivå inte får möjlighet att sätta lön på tänkt vis blir följden att ST´s pott blir vägledande.
Kommentera