Fråga oss här!
Vi erbjuder

Nu kommer jobben inom miljöteknik

Att miljöteknik är hett, framgick på seminariet Cleantech – A boost for new innovations and management, som Naturvetarna arrangerade i samarbete med tidningen Kemivärlden och Aiesec.
Publicerad: Uppdaterad:

Runt 150 personer hade sökt sig till Norra Latin i fredags för att ta del av några lyckade projekt som har tagit sig hela vägen från forskning till kommersiella produkter.
Lätt som en plätt kan det verka vid en första anblick. Men resan har varit lång med mycket möda och stort besvär innan det blir klirr i kassan. Och det finns fallgropar, som till exempel att ordna finansiering och att skydda sina upptäckter.

Patent på bra miljö

Räknat på antal patent inom miljöteknik ligger Sverige långt ner på världslistan. USA toppar med hälften av patenten, följt av Japan och Tyskland. Danskarna med sin vindkraft har en procent av världens patent, medan Sverige bara har en halv procent. De flesta patent finns inom fordonsindustrin med bränsleceller och hybridteknik. Därefter kommer solenergi och vindkraft.
– Så visst kan man ta patent på en bra miljö, på samma sätt som inom andra områden, säger Carl Torfinn på Albihns Zacco, som är ett konsultföretag inom immaterialrätt.

Hans tips till forskare och innovatörer är att inte avslöja sina nyheter och idéer innan de har skyddats genom patent, upphovsrätt, varumärke eller mönster.
Henrik Bengtsson från Delphi spann vidare på samma tema.
– De flesta tvister uppstår när anställda tar med sig hemlig information när de byter arbetsgivare. Stölder av idéer och metoder förekommer också.

Skydda innovationen

Han tog upp ett klassiskt exempel där Arla blev stämd på många miljoner för att det använt en teknik som forskningsföretaget Fermigel hade utvecklat av en kokbar lättcremefresh.
– Var noga med att licensiera rättigheten till en innovation för att få intäkter. Så lägg tid på att få till ett tydligt licensavtal som reglerar villkoren, sa Henrik Bengtsson.
Grunden till patent är nyheter och innovationer. Men Sverige är för litet för att klara sig på egen hand.
– Om Sverige och Europa ska bli världsspelare måste vi kraftsamla och samarbeta inom EU, sa Ramon Wyss på KIC Innoenergy – ett innovationssystem som ska förverkliga EU:s strategiska energiplan.

Batteriforskning

Genom nätverk mellan akademi och näringsliv kan till exempel svenska forskare koppla ihop sig med spanska företag. Några svenska intressenter är Vattenfall, ABB, KTH och Uppsala universitet. Redan nu håller bolag på att bildas för smartgrids och lagring av energi.
– En av mina visioner är att utveckla Uppsala till ett centrum för batteriforskning och energismarta hem.
Dagens moderator Thomas Malmer, ny förbundsdirektör på Naturvetarna, påpekade att lilla Sverige med måste fokusera på några områden där vi kan vara världsledande.
Ett sådant exempel är framgångssagan om Climate Well, som har utvecklat en soldriven värmepump. Den passar perfekt som komplement till solfångare där det finns ett behov att lagra energi. Den ger kyla på dagen och värme när solen har gått ner.

Visa musklerna

Marknadsföraren Per Olofsson tittar i backspegeln och konstaterar att startsträckan har varit lång innan försäljningen tog fart. Nu finns de i 14 länder med tillverkning i Spanien, nära marknaden.
Han gav några goda råd på vägen.
– Sitt inte hemma och analysera svaga tillväxtkurvor. Res så mycket du orkar för att sälja in produkten. Det finns inga genvägar till framgång. Fråga vad kunden vill ha och se större ut än ni är på bland annat webben.
Per Olofsson pratar gärna om företagets framgångar och om olika pris och utmärkelser. Ett av de svenska priserna är Ny tekniks Stora teknikpris.

Rekrytering på gång

Bestwood är ännu ett företag som växer och behöver rekrytera bland annat naturvetare inom de närmaste åren.
– Vi är avknoppade från KTH, processanalytisk kemi. Grundforskningen startade redan 1990, men det är först nu som bolaget börjar tjäna pengar på att mäta fukthalten i biobränslen som flis. På så sätt kan man genom styrning optimera förbränningen och slippa elda för kråkorna. Dessutom kan utsläppen av kväveoxider minska.

Vattenrening

Lägg också företaget Xzero på minnet. Det har utvecklat en metod för rening som bygger på membrandestillation. Det är i princip samma teknik som används för goretexkläder.
– Nu ska vi leverera en anläggning i ett forskningsprojekt för att avlägsna läkemedelsrester från vatten. Vi ska också bygga en fullskalig demoanläggning för vattenrening på Sjöstadsverket, sa Aapo Sääsk vid företaget.
Det största hindret för Xzero har varit finansieringen, som till stor del består av kapital från enskilda aktieägare.
– Om vi inte får en lösning på så kallad såddfinansiering i Sverige kommer vi få problem att utveckla nya företag med innovationer som grund. Jag vill se mer statliga bidrag till den typen av företag. Det räcker inte med de 250 miljoner som staten satsar. Det motsvarar 0,08 promille av BNP.

Fånga upp idéer

Ytkemiska institutet är en annan spännande aktör, som också kommer att anställa fler naturvetare. Institutet jobbar med kunddriven innovation genom att fånga upp tidiga idéer inom allt från läkemedel och materialutveckling till klarlack.
– Det handlar om att koppla ihop sig med forskare och innovatörer inom akademin, företag och privatpersoner för att både hitta behov och lösningar på problem, säger Peter Alberius.
Han jämför deras metoder med Lego som använder sig av öppen innovation, där kunderna själva ritar och ger idéer på nya koncept som sedan företaget utvecklar och tillverkar.

 

Läs alla presentationer, klicka här! 

Så tycker några som var där 

1. Varför var du på Cleantech-dagen?

2.  Vad du fick du ut av dagen?  

 

Helena Hansson, nyligen disputerad i analytisk kemi

1. Naturvetarnas arrangemang brukar vara bra. Intressant utvidgning med miljö som jag har jobbat med en del tidigare. Eftersom jag nu söker jobb är detta ett perfekt tillfälle att nätverka och skapa nya kontakter. Jag är öppen för de flesta jobb, men vill helst arbeta i läkemedelsindustrin, gärna i en ledande position.

2.Intressant att höra vad som gäller om immaterialrätt i näringslivet. Inom universitet är villkoren annorlunda, där råder en öppenhet på ett helt annat sätt.  

 

Johan Hilm, student på mastersprogrammet i biomedicin vid Karolinska institutet

1. Värdefullt att bredda sig och få en bild av vad som händer utanför akademin. Innovation är spännande och jag tror på korsbefruktning mellan olika områden.

2. Intressant och viktigt med miljöteknik, bra att visa att det kan vara lönsamt. Att man använder EU för att stimulera innovationer ger möjligheter, Nu ska jag kolla om det finns något projekt inom biomedicin.  

 

Pascale Ribordy, biolog, projektanställd på Watreco – Årets cleantech-företag 2009

1. Som verksam i branschen följer jag utvecklingen genom att vara här, vilket kan ge nya idéer. Samlar på mig visitkort och knyter kontakter.

2. Spännande att höra om innovationer och företag som det går bra för. För många är det lång en resa från innovation till en kommersiell produkt. Därför nyttigt med goda råd på vägen. En sak jag har lärt mig är att inte ge upp, utan tro på det man gör.

 

 

 

 

  
 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Åsa 2010-10-21

Kul att höra att det skapas jobb åt sådana yrken som miljöteknik, känns som att dessa behövs för att motivera ungdomar att läsa just natur. MVH
Kommentera