Vi erbjuder

Naturvetarnas hjältar på jobbet

Många naturvetare gör viktiga insatser ute på arbetsplatserna i rollen som facklig företrädare. De ger medlemmarna råg i ryggen inför lönesamtalen, de är med när de strategiska besluten tas och har en nyckelroll vid förändringar på arbetsplatsen. – Det är stimulerande och utvecklar mig som person, säger Martina Jansson.
Publicerad: Uppdaterad:

fackligt För naturvetarna i primärvården, region Skåne fungerar lönesamtalen bättre och bättre.
– Det går åt rätt håll och alla har lönesamtal med lönesättande chef, säger dietist Martina Jansson, ordförande i Naturvetareföreningen.
Men arbetsgivaren använder inte lönesättningen som ett verktyg att styra verksamheten och stimulera till goda arbetsinsatser.
– Alla gör ett bra jobb. Därför är det svårt för chefen att sprida lönerna, även om viljan finns.

Alla får chansen

I kommuner och landsting har man kommit överens om sifferlösa avtal. Samtidigt är det liten löneskillnad mellan de nyanställda och de som har jobbat länge.
– Det sifferlösa avtalet är bra i teorin men svårare att tillämpa i praktiken. Arbetsgivaren kan medvetet eller omedvetet misstolka det som ett nollbud. Risken finns också att naturvetarna får det som blir över efter att andra yrkesgrupper, som har procentuella lönepåslag, har fått sina lönehöjningar.
Därmed inte sagt att hon vill tillbaka till det gamla systemet utan möjlighet för de anställda att påverka sin lön.
– Nu får alla chansen att argumentera för sin lön genom att visa vad de har presterat och bidragit till för att förbättra och utveckla verksamheten, säger Martina Jansson.

Sena i starten

De brukar vara sena med löneförhandlingarna inom primärvården i Region Skåne. Tanken är att lönerna ska vara klara 1 april, men det blir de knappast i år heller.
– Vi har blivit lovade att träffa arbetsgivaren innan löneramen sätts för att få chans att påverka den. Förra året höjde naturvetarna i primärvården sina löner med 2,6 procent.
Men Naturvetareföreningen jobbar inte bara med löner.
– Det är jätteviktigt att vi är med och bevakar naturvetarnas intressen i den regionala samverkansgruppen mellan arbetsgivaren och facken. Annars kan besluten bli felaktiga utan att hänsyn tas till vår verksamhet.

Varm i kläderna

Efter två år som facklig företrädare börjar hon bli varm i kläderna.
– Uppdraget är intressant och utmanande. Det är mycket att sätta sig in, vilket ger insyn och förståelse för hur hälso- och sjukvården är uppbyggd. Stimulerande också att samarbeta med andra yrkesgrupper och fackförbund.
En viktig fråga för Naturvetareföreningen är dietisternas roll i primärvården. Den är inte självklar.
– Vi hamnar lätt i kläm i kärva tider, och då kan dietisterna hänga löst, vilket är trist.
Men hon har en lösning på problemet.
– Vi naturvetare måste bli bättre på att kommunicera vår kompetens, som är unik, och vad vi kan bidra med för att utveckla verksamheten. För vår del handlar det om att visa nyttan med en dietist, vilket vi kan göra med kampanjer, broschyrer och uppvaktningar av politiker, arbetsgivare och andra yrkesgrupper inom vården. Viktig kompetens
Att dietisterna är viktiga visar hon med övertygelse.
– Allt fler svårt sjuka kommer till primärvården där vi ger individanpassad kostrådgivning utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer.
Många sjukdomar som till exempel diabetes och matallergier kräver specialkost. Undernäring bland äldre är ett växande problem med behov av optimering av kosthållningen och ibland kosttillägg, som dietisterna skriver ut.
– Vi tar mer hand om undernärda än överviktiga. Det är framförallt äldre malnutrierade, som vi kostbehandlar.
Andra grupper som söker sig till primärvården i Skåne och får träffa någon av de femton dietisterna är patienter som har cancer, KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom), allergier, blodfettrubbningar, mag- tarmsjukdomar och celiaki (glutenintolerans). Kritisk till Skipper
Tjusningen med jobbet tycker hon är att kunna höja människors livskvalitet. Det ska vara lustfullt att äta trots sjukdomar.
– Utmaningen är att nå fram med vårt budskap i ett läge där media ofta förmedlar en annan bild. Därför är det så viktigt att vi når ut med vår kompetens och visar vad vi kan.
Anna Skippers kunnande ger hon inte mycket för.
– Det är underhållning där hon blandar vetenskap och ovetenskap. Det är svårt för folk att veta vad som är sant och inte sant.
I debatten om LCHF-kosten (low carbohydrates, high fat) har hon en klar uppfattning.
– Det finns inga vetenskapliga bevis för att den metoden fungerar bättre än någon annan. Dessutom är det stor risk för näringsbrist och andra biverkningar.
Det vill inte Martina Jansson utsätta folk för.

 

Fakta: Martina Jansson
Aktuell: Facklig företrädare i Naturvetareföreningen, Region Skåne.
Yrke: Legitimerad dietist i primärvården.
Bor: En by utanför Lund.
Familj: Gift och har 3 tonårsbarn och en liten hund.
Gillar:  Glädjespridare.
Ogillar: Respektlöshet.
Tar till eftermiddagsfikat: gärna något med choklad.
Fritid: Att vara med familjen, resor, musik och god mat.

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies