Fråga oss här!
Vi erbjuder

Göran Qviberg 2010-05-21

Visst är det bra att Naturvetarna deltar i debatten. Men det får aldrig bli någon bindning till något parti! En fackrörening måste kunna representera alla sina medlemmar oavsett ideologi, religion eller annat. Jag tycker t o m att det kan vara tveksamt att låta sig bli inbjuden till enskilda partiers kongresser. Det lätt framstå som att man har sympatier åt ett visst håll!