Fråga oss här!
Vi erbjuder

Naturvetarna påverkar politiken

Naturvetarna tar allt större plats i debatten. Efter politikerutfrågningen på Stockholm Meeting grillades alliansen och de rödgröna under debattkvällen vid ”Bubbel och debatt”. Sedan bjöd Miljöpartiet in Naturvetarna till sin kongress för att prata forskningspolitik.
Publicerad: Uppdaterad:

politik Det var i mitten på maj som Miljöpartiet hade sin kongress i Uppsala. Naturvetarna var genom förbundsdirektör Jörgen Ohlsson inbjuden för att tala om vad forskningen och vetenskapen kan bidra med i politiken.
– Vetenskapen ger oss kunskap för att kunna skilja på sant och falskt. Och politikerna får underlag för att kunna fatta de rätta besluten, i frågor om allt från klimat, miljö och hälsa till infrastruktur och arbetsmarknad. Kom ihåg att forskning och ny kunskap är grunden för vår internationella konkurrenskraft och vårt välstånd.
Han påminde om att det finns ett självändamål med en hög kunskaps- och bildningsnivå i samhället, bland annat av demokratiska skäl, men också för att förstå nyttan med forskning.
– Forskningspolitiken är en av de viktigaste uppgifterna för framtiden. Därför behövs det en blocköverskridande överenskommelse om forskningspolitiken som står sig över valen.

Trepunktsprogram

Jörgen Ohlsson framförde Naturvetarnas trepunktsprogram på ett tydligt sätt:
1. De statliga forskningsanslagen ska fördubblas på tio år.
2. Omorganisera universitetsforskningen genom att:
- Införa tydliga karriärvägar för unga forskare
- Ge forskarna möjlighet att forska och inte ägna sig åt administration
- Öka samverkan mellan universitet och näringsliv.
3. Införa ekonomiska stimulanser som skatteavdrag för donationer och halverad arbetsgivaravgift för forskare i forskningsföretag.
Även Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet var på plats.
– Vetenskapen och politiken måste hållas skilda åt. Politik ska inte blandas in i det vetenskapliga arbetet. En tendens är att de blandas samman alltmer.

Ej detaljstyrning

Han tog upp klimatfrågan som exempel där två ideologier står mot varandra. Båda sidorna försöker hitta vetenskap som stöder sina egna teser.
– De strategiska forskningssatsningarna är ett annat tecken i tiden. Det bottnar i välvilja och rymmer klokskap, men kan gå till överdrift om politikerna går in och detaljstyr på områden som de inte behärskar.
Ulf Danielssonvarnar för att det kan urholka den fria forskningen och förtroendet för vetenskapen. Risken finns att det uppfattas som att kunskap tas fram efter en politisk beställning.
I panelen satt också Jon Karlfeldt, teknolog och matematiker, som representerade Miljöpartiet.
– Hur kan vi använda vetenskapen i politiken? Vi behöver ta hjälp av experterna och dra nytta av den kunskap som finns för att nå målet.
Han påminde om betydelsen av lyssna på motparten och var ödmjuk inför att man kan ha fel.
– Det är bra att ha ett vetenskapligt förhållningssätt och sätta de egna idéerna under lupp i sökandet efter någon slags sanning.
Ointresserade politiker
Även Socialdemokraterna bjöd in Naturvetarna till ett presseminarium för att tillsammans med Sweden Bio och LIF diskutera forskning och framtiden för life science.  Men det seminariet ställdes in. För få politiker var intresserade av frågan.
Det är dags för politikerna att vakna och inse nyttan av forskning inom life science och andra kunskapsintensiva branscher.  

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör 2010-05-22

Hej Göran med flera!
Ditt påpekande att Naturvetarna är och alltid ska vara helt skilt från politiska partier kan inte nog understrykas. Det står dessutom i §1 i förbundets stadgar. Samtidigt är det så att vi på olika sätt deltar i den samhällspolitiska debatten för att påvisa naturvetenskapens betyelse för samhällsutvecklingen. Under den senaste tiden har vi haft olika typer av diskussioner med representanter för Socialdemokraterna, Folkpartiet och nu senast med Miljöpartiet. Det var också meningen att vi förra veckan, tillsammans med Sweden Bio och Läkemedelsindustriföreningen LIF skulle delta i ett seminarium för samtliga riksdagens ledamöter om Life sciencebranschens framtid i Sverige. Tyvärr ställdes seminariet in på grund av att det var för dåligt intresse hos riksdagsmännen. När det gäller Mp så blev förbundet inbjuden tillsammans med en professor i fysik och en docent i filosofi för att diskutera den intressanta frågan om vetenskap i politik. Jag klargjorde tydligt inledningsvis att Naturvetarna är partipolitiskt helt oberoende, men att vi gärna deltar som inbjudna (ej som arrangörer tillsammmans med) till alla partiers evenemang för att föra fram våra ståndpunkter så länge det rör sig om frågor som vi bedömer som viktiga för medlemmarna och naturvetenskapen. Det vi dessutom gör hela tiden, men som inte framkommer massmedialt, är att vi tar kontakter med representanter för olika partier och departementstjänstemän för att i olika frågor redovisa våra ståndpunkter och överlämna underlagsmaterial för deras beslutsfattande. Förbundets samhällspolitsika engagemang tycker jag är mycket viktigt, just för att visa på naturvetenskapens betydelse. Om inte vi tar på oss den rollen så kommer andra organisationer att täcka upp det vakuum som vi skapar efter oss. Så, vi fortsätter att slåss för naturvetenskapen.
Hälsningar
Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör

Göran Qviberg 2010-05-21

Visst är det bra att Naturvetarna deltar i debatten. Men det får aldrig bli någon bindning till något parti! En fackrörening måste kunna representera alla sina medlemmar oavsett ideologi, religion eller annat. Jag tycker t o m att det kan vara tveksamt att låta sig bli inbjuden till enskilda partiers kongresser. Det lätt framstå som att man har sympatier åt ett visst håll!

Cheryl Jones Fur 2010-05-20

Bra att Naturvetarna var med på Miljöpartiets kongress tycker jag! Tyvärr missade jag seminariet pga andra åtaganden. Jag tycker att den trepunktsprogram som redovisas ovan ser intressant ut och är något som jag vill titta närmare på som politiker. Cheryl Jones Fur (MP) och Naturvetare
Kommentera