Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ulf Bergius, biträdande förbundsdirektör på Naturvetarna 2010-06-18

Naturvetarna jobbar brett för att förbättra villkoren för medlemmarna. I det ligger att ge personligt stöd och kvalificerad service till medlemmar som vill komma vidare i karriären, höja sin lön och till dem som blir uppsagda eller som på annat sätt drabbas av förändringar på arbetsplatsen. Lika viktigt är att jobba långsiktigt med opinionsbildning för att marknadsföra och förbättra villkoren för Naturvetarnas yrkesgrupper på arbetsmarknaden och i samhället. Därför skriver vi debattartiklar och uppvaktar politiker i frågor om forskning, djurskydd, klimat, miljö och andra frågor som är viktiga för naturvetare. Så det ena utesluter inte det andra. Både service till medlemmarna och opinionsbildning behövs för att lyfta naturvetarna.