Fråga oss här!
Vi erbjuder

När Naturvetarna rycker ut…

Vad kan Naturvetarna göra för dig? Här några historier från verkliga livet där stödet från Naturvetarna har gjort skillnad.
Publicerad: Uppdaterad:
Nytta med facket Mod att begära 12 000 kronor i högre lön

När Erika skulle byta jobb ringde hon Naturvetarna för att få goda råd om lön och karriär. Efter samtal med en Naturvetarnas löne- och karriärrådgivare lyckades hon höja sin lön med 12 000 kronor.
– Jag fick de rätta argumenten, men ännu viktigare var att jag fick modet att begära en så stor lönehöjning.

Längre uppsägningstid och kompetensutveckling

På företaget Lagan AB skulle en chef sägas upp inom en månad.
– Vilka dåliga avtal ni har. Chefer borde ha minst sex månaders uppsägningstid, sa Naturvetarnas ombudsman.
Det fick till följd att den uppsagda fick längre uppsägningstid plus kompetensutveckling för att komma vidare i karriären. För övriga chefer på företaget skrev man in en längre uppsägningstid i avtalet.

Jobbet kvar

Företaget AB skulle spara och bestämde sig för att säga upp några av de anställda. Vilka som stod först i tur skulle det förhandlas om. Flera av dem var dubbelanslutna till Unionen och måste välja vilket förbund de ville bli företrädda av. Några valde Unionen och andra Naturvetarna.
Naturvetarnas ombudsman kunde, tack vare sin kunskap om deras kompetens och yrke, rädda kvar några medlemmar tack vare att de hade tillräckliga kvalifikationer för andra tjänster. Arbetsgivaren kunde därför inte göra avsteg från LAS, enligt principen sist in först ut.
De som hade valt Unionen ville byta ombud mitt under förhandlingen. Men det gick inte, i stället ställde Naturvetarna upp som bollplank och hjälpte dem.
– Nu vet vi att Naturvetarna med sin expertkunskap ger det bästa stödet, säger de samstämmigt.    

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Sofia Bäck Karlén, förbundsjurist på Naturvetarna 2010-07-08

Naturvetarna ser naturligtvis allvarligt på mobbning och att det är viktigt att de frågorna kan lyftas på en arbetsplats. Arbetsgivaren har huvudansvaret för att förebygga mobbning på arbetsplatsen och arbetsgivaren ska även både planera och organisera arbetet så att man kan förebygga kränkande särbehandling. Om Naturvetarna får in misstänkta fall rörande mobbning görs en noggrann utredning i ärendet för att förbundet sedan ska kunna ta ställning till hur man ska agera på bästa sätt i det aktuella fallet, vilket kan vara allt från att ge medlemmen råd och stöd till att ta en informell kontakt med arbetsgivaren eller påkalla en formell förhandling. Om du vill läsa mer om hur man kan gå till väga om man känner sig kränkt på jobbet så hänvisas till följande inlägg på Fråga Experten på Naturvetarnas hemsida: http://www.naturvetarna.se/sv/KARRIAR/Arkiv-Fraga-Experten/Krankt_hur-ska-jag-kunna-jobba-kvar/ Sofia Bäck Karlén

Daniel 2010-06-20

Jag skulle gärna läsa om hur Naturvetarna hjälper mobbningsoffer på arbetsplatsen. Det har varit lite väl tyst om det från fackets håll. Det vore väldigt trist om även Naturvetarna skulle följa linjen att eftersom mobbarna är flera och offret oftast bara en så håller man mobbarna ryggen ty de är i majoritet...

Ulf Bergius, biträdande förbundsdirektör på Naturvetarna 2010-06-18

Naturvetarna jobbar brett för att förbättra villkoren för medlemmarna. I det ligger att ge personligt stöd och kvalificerad service till medlemmar som vill komma vidare i karriären, höja sin lön och till dem som blir uppsagda eller som på annat sätt drabbas av förändringar på arbetsplatsen. Lika viktigt är att jobba långsiktigt med opinionsbildning för att marknadsföra och förbättra villkoren för Naturvetarnas yrkesgrupper på arbetsmarknaden och i samhället. Därför skriver vi debattartiklar och uppvaktar politiker i frågor om forskning, djurskydd, klimat, miljö och andra frågor som är viktiga för naturvetare. Så det ena utesluter inte det andra. Både service till medlemmarna och opinionsbildning behövs för att lyfta naturvetarna.

Maria 2010-06-17

Trevligt att dessa människor fått hjälp. Själv hade jag ingen hjälp av facket när jag fick sluta min projektanställning efter 5(!) år. Över huvudtaget tycker jag att Naturvetarna borde lägga mera kraft på att hjälpa medlemmarna än på lobbying och opinionsbildning.
Kommentera