Fråga oss här!
Vi erbjuder

Lönestatistik - ett verktyg i lönesamtalet

I nästa nummer av tidningen Naturvetare kommer en bilaga med lönestatistik. Här finns den tillgänglig som pdf. I bilagan presenterar vi ett urval av Naturvetarnas lönestatistik, som bygger på löneuppgifter från den löneenkät som medlemmarna svarade på i höstas.

Publicerad: Uppdaterad:

Mer förfinad statistik hittar du på Saco Lönesök.

Du får också goda råd om hur du lyckas i lönesamtalet.

 

Så använder du lönestatistiken

Tabellerna är indelade i branscher och arbetsmarknadssektorer. Vi har valt att publicera lönerna i femårsklasser utifrån examensår. Börja med att identifiera på vilken marknad du arbetar.

 

Bra riktmärke

Lönestatistiken fungerar som ett riktmärke, så använd statistiken med förnuft. Tänk på att det inte framgår om man har unik kompetens eller annan färdighet som arbetsgivaren kan dra nytta av. Erfarenhet och hur väl man lyckas finns inte heller med i statistiken.

 

Sätt ett pris på dig själv

Med hjälp av statistiken kan du sätta ett pris på dig själv. Fundera på vad du kan göra för att komma upp på en högre lönenivå, i klass med de bästa inom din befattning. För att nå dit kan det handla om att ta på sig nya arbetsuppgifter, ta ett större ansvar eller att du höjer din kompetens.

 

Ett år gammal

Tänk på att statistiken är ett år gammal, vilket du ska ta hänsyn till i lönesamtalet. Det innebär att du bör lägga på mellan tre och fem procent för att få det aktuella löneläget.

 

Svara på löneenkäten

Ju fler som svarar på löneenkäten desto säkrare lönestatistik. Därför är det så viktigt att just du svarar på den löneenkät som vi mejlar ut till alla medlemmar under hösten.

 

Så mycket tjänar akademiker

Mer förfinad statistik för din yrkesgrupp hittar du på Saco Lönesök. Där kan du också jämföra din lön med akademiker i andra branscher. För att få tillgång till den lönestatistiken måste du vara medlem och inloggad.

Då behöver du veta ditt medlemsnummer som hittar du på baksidan av tidningen Naturvetare, vid adressetiketten.

Logga in med medlemsnumret och ditt personnummer.

 

Vad räknas som lön i statistiken?

 – Lönestatistiken bygger på att man jobbar heltid, vilket innebär att deltidslöner räknas om till heltidslöner.

– Rörliga lönedelar som resultatlön, provision, tantiem och bonus ingår i lönen.

 – Skattemässiga förmåner som till exempel lunch och bilförmåner inkluderas i statistiken.

– Övertidsersättning, semesterersättning och restidsersättning räknas inte med i statistiken.

 

Dags för lönesamtal

Chansen för dig att lyckas i lönesamtalet blir betydligt större om du är välförberedd och har ett tydligt mål.

 

Det lönar sig med lönesamtal

Enligt studier som Naturvetarna och Saco har gjort lönar det sig med lönesamtal. Det gäller särskilt för kvinnor. Förbered dig ordenligt Förbered dig genom att titta i backspegeln och se hur din kompetens har varit till nytta för verksamheten, liksom hur dina resultat har varit i förhållande till verksamhetens mål.

 

Inventera din kompetens

Sätt dig ner och lista dina kunskaper och färdigheter. Skriv också ner dina erfarenheter och de resultat du har uppnått. Formulera dina drivkrafter och din motivation. Var inte rädd för att göra en subjektiv bedömning och motivera varför det gick bra eller dåligt.

 

Aktiva verb

Ha ett levande språk när du beskriver dina insatser. Använd aktiva verb som till exempel leda, samarbeta, arrangera, forska, analysera och driva.

 

Hur mycket är du beredd att satsa?

Lönen är lika mycket en option för framtida prestationer som ersättning för uppnådda resultat. Fråga dig vilken lön du vill ha och sätt upp ett mål för framtiden. Vad kan du bidra med för att utveckla verksamheten? Hur mycket är du beredd att satsa? I det ligger att vara beredd på att offra något.

 

Ta reda på lönekriterierna

Gör hemläxan och ta reda på vilken lönepolicy arbetsgivaren har och vad som krävs för att höja din lön. Tillsammans ska ni komma överens om vilka lönekriterier som gäller för dig och din verksamhet. Lönekriterierna ser olika ut för dig och din kollega, beroende på bland annat arbetsuppgifter, befattning och ansvar. När du vet vad som krävs för att höja din lön kommer du och din arbetsgivare överens om vilken kompetensutveckling du behöver för att klara målen. Ta själv initiativ Invänta inte arbetsgivaren, utan ta själv initiativ och styr lönesamtalet. Gör en dagordning som både innehåller kvitto på vad du har åstadkommit och en option på dina framtida prestationer.

 

Argumentera rätt

Ta lönesamtalet på allvar. Tänk på att du talar med den enda som är lika intresserad av ditt arbete som du själv. För att lyckas gäller det att argumentera på rätt sätt och vara lyhörd. Argumentera i linje med verksamhetens behov. Lyssna på arbetsgivarens synpunkter och signaler. Kom ihåg att kvalitet och uppnådda resultat kan uppfattas olika av olika personer och bedöms ofta subjektivt.

 

Kom inte med tomma hot

Hota inte med att byta jobb. Det ger ett oseriöst intryck och risken finns att arbetsgivaren tar dig på allvar och ger dig klartecken att lämna anställningen. Då har du hamnat i ett sämre förhandlingsläge än innan. Stå emot tomma argument Acceptera inte argumenten ”I år satsar vi på de yngre” eller ”vi måste hålla budget” . Det är dina insatser och ditt bidrag till verksamheten som ska bedömas. Att arbetsgivaren väljer att prioritera vissa grupper ska inte medföra att din löneutveckling ska stå tillbaka.

 

Höjd lön även som föräldraledig

Har du haft en bra löneutveckling finns det ingen anledning att den blir sämre för att du är föräldraledig. Enligt föräldraledighetslagen får du inte diskrimineras av din arbetsgivare när du är föräldraledig.

 

Dina insatser

Var konkret och visa hur verksamheten har förbättrats tack vare dina insatser. Blicka också framåt och ge din syn på hur hela verksamheten kan förbättras och effektiviseras. Arbetsgivaren bryr sig inte om dina räkningar Blanda inte in din privata ekonomi. Arbetsgivaren bryr sig inte om ifall du har köpt nytt hus och behöver pengar att betala räkningarna. Fokusera istället på dina prestationer.

 

Skriv ett protokoll

När lönesamtalet är avslutat och ni är överens om lön och vilka åtgärder som krävs för att du ska klara överenskomna mål skriver ni ett protokoll som undertecknas av båda parter. Exempel på åtgärder kan vara nya mål, kompetensutveckling, ny programvara till din dator och kanske möjligheten att jobba hemma ibland. Glöm inte att skriva vilka lönemål ni har kommit överens om.

 

Ta hjälp av Naturvetarna

Diskutera lönen med Naturvetarnas eller Sacos kontaktperson på arbetsplatsen innan lönesamtalet. Du bör också kontakta Naturvetarnas jour och få personlig rådgivning kring din lön.

Kommentarer

Kalle 2010-04-08

pdf länken funkar inte!
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies