Fråga oss här!
Vi erbjuder

Kerstin tackar för sig

Efter att ha arbetat i naturvetenskapliga fackliga organisationer i över tjugo år, gick informatör Kerstin Diamant i pension den sista september. – Den stora behållningen i mitt yrkesliv har varit alla medlemmar som jag har fått lära känna, säger hon.
Publicerad: Uppdaterad:

Skoglig kompetens Skogen har gått som en röd tråd genom Kerstin Diamants fackliga arbete. Hon började på dåvarande Jägmästareförbundet 1988. Förbundet bytte namn till Skogsakademikerna 1997 och gick år 2005 upp i Naturvetareförbundet, senare Naturvetarna.
– Fusionen har inneburit att skogsakademikerna har kommit in i en större gemenskap av naturvetare, och fått möjlighet att föra ut skogens frågor på ett annat sätt, säger Kerstin Diamant.

 
Revolution inom trycksaker

Kerstin var redaktör för tidningen Skogsakademikern från 1988 till 2008 och har också ansvarat för Skogsakademikernas matrikel, som kom ut senast i somras. Sedan fusionen 2005 har hon även arbetat med Naturvetarnas trycksaker och webb. Hon har varit med om en process som totalt har revolutionerat utgivningen av trycksaker.
– Det har varit väldigt roligt att följa teknikutvecklingen på det grafiska området, säger hon. Vi har gått från att ha skriva på maskin och klippa och klistra ihop tidningssidorna till att göra en tidning helt digitalt.
Som pensionär ska Kerstin Diamant ägna mer tid åt sitt barnbarn och sina föräldrar, liksom att sy och väva och gå på bio. Men hon tror också att hon kommer att hitta mer tid för att gå på skogliga arrangemang såsom Föreningen Skogens och KSLA:s seminarier.
– Jag vill tacka alla som jag har samarbetat med genom åren, säger Kerstin Diamant.

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

James Tersmeden 2010-10-14

Som chef för Kerstin i Jägmästareförbundet (SJFR)/ Skogsakademikerna: Med sitt stora engagemang, med sitt breda intresse och sin goda stilistiska förmåga har Kerstin varit en ovärderlig tillgång i det lilla förbundets kansli. Vilket också medlemmar uppskattat.
Kommentera