Vi erbjuder

Kan jag jobba i mitt företag om jag blir arbetslös?

Jag har ett företag vid sidan av mitt ordinarie arbete. Nu finns en risk att jag blir uppsagd. Kan jag fortsätta att jobba lite i mitt företag och samtidigt få ersättning från a-kassan?
STEN
Publicerad: Uppdaterad:

Fråga experten SVAR: Du tillhör lyckligtvis den lilla grupp som haft turen att göra rätt – i tid. Regelverket säger nämligen att om du haft företaget mera än tolv månader parallellt med en heltidsanställning och rörelseinkomsten dessutom varit högst 1 920 kronor/vecka är verksamheten en ”bisyssla”. Du får då fortsätta med den i samma utsträckning som innan arbetslösheten samtidigt som du får ersättning från a-kassan. Skulle rörelsens omfattning öka upphör din rätt till ersättning.
Har din anställning varit endast på deltid men med minst 17 timmar/vecka åtminstone sex månader före arbetslösheten, kan verksamheten klassas som ”begränsat företag” om samtidigt arbetstiden i företaget inte överstigit tio timmar/vecka och inkomsten inte tre gånger högsta dagpenning (för närvarande 2 040 kronor/vecka). I övrigt gäller samma regler som för ”bisyssla”.
Huvudfrågan är om du är att betrakta som företagare eller ej. Kriterierna är att du direkt eller indirekt äger eller är delägare i näringsverksamhet, att du är personligt verksam i rörelsen samt att du har väsentligt inflytande över den. I samtliga övriga fall, med kombinationen anställning/företag, andra än ovan nämnda kommer du att behöva upphöra med din verksamhet i företaget helt för att kunna få ersättning. I princip ska du kunna lägga ditt företag vilande men i praktiken är det inte så lätt att få a-kassan med på detta.

Läs mer om företag och a-kasseersättning

Text: Urban Åhgren

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies