Fråga oss här!
Vi erbjuder

Insatt 2010-09-09

Att skogsbruket förändrats till att vara anpassat efter dagens krav är väl känt, vi lär oss av misstagen som fattades på de fakta som rådde då..komma i eftehand är enkelt då man vet facit och inte se förändringen löser inte frågan om bevarandet,,det gör man tillsammans... även miljörörelsen hade fel i sina antaganden under lång tid! Kan man ska man hjälpa andra så är det aldrig fel och vi lär oss hela tiden, ropa på vargen är bäst att göra då den verkligen kommer!