Vi erbjuder

Individen i fokus för Saco-S

Saco-S, där Naturvetarna ingår, vill att fler medlemmar i staten ska träffa egna avtal om löner, semester och pension. Sifferlösa avtal gynnar både löneutvecklingen och verksamheten, menar Saco-S, som den 16 juni överlämnade sina avtalskrav till Arbetsgivarverket.
Publicerad: Uppdaterad:

lokala avtal – V i är alla olika och har olika behov. En del vill ha ett ökat sparande till sin pension, andra vill ha fler lediga dagar för att kunna vara med sina barn eller få tid för en fritidsaktivitet. Då måste individen kunna påverka sina egna villkor inom kollektivavtalets ram, säger Edel Karlsson Håål, ordförande för Saco-S.
– För att rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens måste arbetsgivarna visa att kompetens och prestation lönar sig. Vårt avtalsförslag ger möjlighet till det.
Nuvarande avtal löper ut 30 september. Förhoppningsvis är ett nytt avtal träffat då. Därefter är det dags för lokala förhandlingar där lönerna sätts för varje medlem.

 
Fler avtalskrav från Saco-S:

•        Avtal utan centralt angivet utrymme ger en bra möjlighet till verksamhetsutveckling och gynnar medlemmarnas löneutveckling.
•         Individuell och differentierad lönesättning. Lönen ska vara kopplad till varje individs kompetens och prestation. När medarbetaren utvecklas i sitt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling måste det synas i lönekuvertet. 
•        Bättre tillämpning av avtalen genom att parterna centralt fortsätter och utvecklar stödet till lokal lönebildning.
•        Strategisk kompetensförsörjning. Goda förutsättningar för att utvecklas i karriären gynnar tillfredsställelse och engagemang i arbetet. Ett partsgemensamt arbete kring att stödja lokala parters arbete med strategisk kompetensförsörjning påbörjas. Arbetet ska även omfatta ett medvetet sätt att tillvarata medarbetarnas mångfald av bakgrunder och erfarenheter.
•        Möjliggöra delpension mellan 65 och 67 år.
•        Chefsavtalet sägs upp. Lönerevisionen för chefer ska ske genom lönesättande samtal i dialog med närmaste chef.

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies