Vi erbjuder

Högre pension för statligt anställda

De nya kraftigt sänkta avgifterna i PA 03 innebär att statligt anställda i genomsnitt kan få 23 000 kr mer vid sin pensionering. Det är avgifterna som de valbara bolagen tar ut för sina liv- och fondförsäkringsprodukter som nu kraftigt sänks i det statliga tjänstepensionsavtalet PA 03. Förutom lägre avgifter förbättras även möjligheterna till jämförelser mellan försäkringsgivarnas olika sparalternativ.
Publicerad: Uppdaterad:

pension De valbara bolagen har sänkt sina avgifter med i genomsnitt 60 procent på hela produktutbudet. För en genomsnittlig statligt anställd, 46 år med en månadslön på 30 700 kr, innebär det att det samlade pensionskapitalet vid 65 år kan bli 23 000 kr högre än tidigare. Det motsvarar en ökning av pensionskapitalet med 7 procent. För en 25-åring kan de nya avgifterna betyda att pensionskapitalet vid 65 år ökar med hela 17 procent.

Detta är resultatet av det arbete som de statliga avtalsparterna OFR/S,P,O, Saco-S, SEKO och Arbetsgivarverket utfört. Arbetet har först och främst resulterat i begränsningar av hur höga avgifter de deltagande bolagen från 1 januari 2011 får ta ut för sina produkter.

- Vi är mycket nöjda med att bolagen nu sänkt avgifterna ordentligt och samtidigt höjt kvaliteten på sina produkter. Utbudet kännetecknas dessutom av en stor mångfald av olika produkter. Nu ser vi ser framemot en fortsatt utveckling och förbättring av utbudet, säger parterna. Hela utbudet med alla valbara produkter i PA 03 finns nu med både avgifter, avkastning och betyg redovisade hos valcentralen SPV. Då deltagande bolag nu har möjlighet att löpande ändra och justera sina avgifter och utbud kommer uppgifterna att uppdateras två gånger/år.

- För oss parter har det varit viktigt med transparens och öppenhet i redovisningen av avgifter och produkter. Därför är valblanketten och valcentralen SPVs hemsida utformad så att bolagens produkter redovisas med avgifter, avkastning och betyg . Vi är övertygade att detta kommer att gynna spararna i och med att konkurrensen mellan deltagande bolag blir tydligare, avslutar parterna. På www.spv.se finns alla bolag och deras produktutbud med avgifter, avkastning och betyg presenterade.

 

4 PARTER

OFR/S,P,O – är ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund som tillsammans organiserar drygt 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, TULL-KUST ,Vårdförbundet och SFHL.

 

Saco-S – är en förhandlingsorganisation för naturvetarna och 21 andra Saco-förbund med sammanlagt 84 000 statligt anställda akademiker.

 

SEKO – Facket för Service och Kommunikation är ett förbund inom LO som organiserar medlemmar inom statliga myndigheter.

 

Arbetsgivarverket – är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 270 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området


Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies