Fråga oss här!
Vi erbjuder

inspektören 2010-09-24

det är ju företagaren som ska bevisa för oss inspektörer att deras produkter är säkra. Så om man som företagare vill göra något som t.ex opastöriserad ost, får hon/han visa genom rutiner och analyser att deras produkt är säker ur livsmedelssynpunkt. Då kan jag som inspektör veta att deras produkt ÄR säker. Man kan inte bara låta bli att pastörisera och sen hoppas på det bästa, utan det är ett helt annat sätt att arbeta på. Det är inte heller förbjudet att göra opastöriserad ost eller vildjäst cider i Sverige, men man måste kunna visa att produkten är mikrobiellt säker för människor att äta. Jag tror inte någon skulle uppskatta att gå och handla mataffären eller gå ut och äta på restaurang och tänka att företagarna kanske har rent i köket/charken eller att vi får se om det är larver i brödet idag. Livsmedelssäkerhet är bra och nödvändigt och utesluter inte hantverksmässiga metoder!!