Vi erbjuder

Företagardeklaration - egenavgifter och löneskatt

Vad gäller för företagares deklaration av egenavgifter och löneskatt? Naturvetarnas företagarrådgivare Urban Åhgren ger svar.
Publicerad: Uppdaterad:

Företagardeklaration Detta gäller för egenavgifter och löneskatt vid deklaration: För de olika avgifterna och skatterna från 1 januari 2010 samt nivån på dessa hänvisas du till Belopp och procent, de länk nedan. Notera att dessa inte är desamma som gäller vid årets deklaration, som ju avser inkomståret 2009.

Både egenavgifterna och den särskilda löneskatten räknas som en omkostnad i näringsverksamheten. Du får därför göra ett schablonavdrag som motsvarar de egenavgifter eller den särskilda löneskatt du ska betala för årets inkomst.

Ska du betala egenavgifter får du göra schablonavdrag med högst 25 procent av förvärvskällans nettointäkt. För särskild löneskatt är schablonavdraget högst 20 procent. Avdraget gör du i ruta R43 på blankett NE eller i ruta 823 på deklarationsblankett N3A.

Vid årets taxering ska det schablonavdrag du gjorde vid 2009 års taxering stämmas av mot de avgifter du blev påförd vid den taxeringen – alltså de egenavgifter eller den särskilda löneskatt som fanns upptagna i ”Slutlig skatt enligt 2009 års taxering”, dvs den slutskattesedel du fick i fjol.

Avstämningen gör du i rutorna R40 och R41 på blankett NE eller i rutorna 818 och 819 på deklarationsblankett N3A.

Mer om aktuella beolpp och procent 2010

Text: Urban Åhgren
 

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies