Vi erbjuder

Fokus på resultat i nytt system för utvärdering

Kvaliteten på högskolor och universitet ska utvärderas mer efter resultat än processer. En av de tre faktorer som det nya systemet ska bygga på är studenters självständiga arbeten. Naturvetarna är kritiska till detta. - Att lägga en mycket tung del av kvalitetssäkringen på de självständiga arbeten som studenterna utför är inte rimligt, säger Martin Wikström, programchef utbildningspolitik på Naturvetarna.
Publicerad: Uppdaterad:

utbildningspolitik Det nya utvärderingssystemet för kvalitet på den svenska högskolan presenterades av högskole- och forskningsminister Tobias Krantz på en presskonferens måndag 21 mars.

Självständiga arbeten kan utföras vid olika tidpunkter under utbildningen och med olika syften.

- Det är ytterst osannolikt att kvalitén i dessa arbeten kan fungera som en tydlig indikator på utbildningens kvalité som helhet, säger Martin Wikström.

Resultat istället för processer

Skillnaden mot tidigare utvärderingssystem är att fokus flyttas från processer, det vill säga hur lärosätena arbetar, till resultat, det vill säga vad man uppnår, skriver utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

 - Sverige står inför en tuff utmaning. Det globala landskapet förändras dramatiskt. Om vi ska klara att anta den utmaningen krävs att vi skapar en svensk högskola i världsklass, sade Tobias Krantz.

Regeringen vill att tre huvudsakliga faktorer ska ingå vid en utvärdering:

  1. Självständiga arbeten
  2. Självvärderingar kombinerat med platsbesök
  3. Enkäter till tidigare studenter

 

Forskningsministerns utgångspunkter under arbetet med att forma det nya systemet har varit att ge ökad autonomi och ha mer fokus på resultat än på process.

Ett lärosäte kan få olika resultat beroende på vilka studenter som tas emot. Utvärderingen ska ta hänsyn till både studenternas bakgrund och deras erfarenheter, enligt forskningsministern.

Utvärderingssystemet ska resultera i ett tregradigt betygssystem:
1. Låg kvalitet – examensrätten ska ifrågasättas
2. God
3. Hög

- Utbildningar som får det högsta omdömet ska få nya resurser, sade Tobias Krantz.

Dessa extra resurser ska tas från de 500-600 miljoner som enligt regeringens beräkningar ska komma från avgifter för utländska studenter.  

Tidsplanen är att riksdagen ska besluta om systemet före sommaren 2010 och den första omgången utvärderingar ska starta årsskiften 2010/2011.
De första kvalitetspengarna ska börja tilldelas lärosäten 2013.

Urval av bedömargruppen

Den allt tuffare globala utmaningen är en av orsakerna till varför regeringen vill införa ett nytt system för att utvärdera kvalitet på högskolor och universitet.

 - Det måste också finnas tydliga drivkrafter i det system vi har. Det måste premier kvalitet, sade Tobias Krantz. Det är viktigt både för staten och den enskilda studenten.

Hur ska då kvaliteten mätas ur globalt perspektiv?

- Genom urval av bedömargruppen som ska granska de självständiga arbeten, sade Tobias Krantz.

Naturvetarna är också tveksamma till det föreslagna systemet med resurser kopplade direkt till utvärderingsresultat.

Ett sådant system riskerar bli oprecist och det kan bli svårt att hitta lämpliga indikatorer.

 

Läs mer:

Pressmeddelande från Saco om brister i det nya kvalitetsutvärderingsssystemet  

Pressmeddelande från SULF: Krantz bryter mot europeiska överenskommelser 

 


 

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies