Fråga oss här!
Vi erbjuder

Fast i flexibilitetens fälla

Ett jobb på ett bemanningsföretag kan bli en bra språngbräda ut i yrkeslivet. Men konsultjobbet kan också innebära utanförskap och sämre förmåner än kollegorna som har fast anställning på arbetsplatsen, även efter flera års arbete sida vid sida.
Publicerad: Uppdaterad:

Bemanning Den största arbetsgivaren för naturvetare bland bemanningsföretagen är Proffice Life Science, och de flesta uppdragsgivarna finns inom läkemedels- och bioteknikindustrin.

– Det blir allt vanligare att man hyr in personal, säger Agneta Forssén, vd för Proffice Life Science. Många av företagen har haft en tuff tid, och skaffar sig nu flexibilitet genom att hyra in alltifrån laboratorieassistenter till kvalificerade forskare.

 

Elba Rubilar-Abreu, ombudsman på Naturvetarna, tycker att man kan se en kortare tids arbete på bemanningsföretag som en inkörsport till fast jobb och en chans att visa framfötterna.
– Det finns säkert också de som trivs med att vara konsulter även under längre tid, men min erfarenhet är att de flesta upplever det som väldigt jobbigt att man inte har en vanlig tvåpartsrelation med sin arbetsgivare, utan en trepartsrelation mellan arbetstagare, bemanningsföretag och uppdragsgivare. Många känner sig också diskriminerade, säger hon.
Enligt ett avtal mellan arbetsgivarorganisationen Almega och Akademikerförbunden, en samverkansorganisation för Sacoförbund där Naturvetarna är med, ska konsulter få delta i aktiviteter på arbetsplatsen, såsom personalfester, men längre än så behöver uppdragsgivaren inte sträcka sig.
– Vi förstår att konsulterna vill känna sig som en del av företaget, och därför är de med till exempel på utbildningar, men vi har många konsulter och ingen möjlighet att ge dem samma förmåner som de anställda. Vi vill också ge våra anställda något extra, säger Ann-Lena Mikiver, presschef på Astra Zeneca.
Agneta Forssén tror att de flesta konsulter upplever att uppdragsgivaren nästan blir som en arbetsgivare.
– Men vissa kan uppleva att ”det är skillnad på mig på det här företaget – jag har varit här i ett och ett halvt år, men när det är kick-off är jag inte med.” Men vi har egna personalfester och mötesplatser för våra konsulter.

 

Tydligare regler
Agneta Forssén uppskattar den genomsnittliga uppdragstiden på Proffice Life Science till omkring nio månader, men ofta varar uppdrag i flera år.
– Anställningen och tryggheten finns hos oss, och ett uppdrag kan vara i en eller flera dagar, veckor, månader eller år säger hon. Våra konsulter får kompetensutveckling genom möjligheten att prova på olika arbetsuppgifter hos flera företag.
Senast nästa år ska Sverige ha infört EU:s nya bemanningsdirektiv, kanske blir reglerna kring de långa uppdragen tydligare då.
– Vi menar att intentionen redan i det EU-direktiv som gäller nu, är att löpande verksamhet inte ska utföras av personal från bemanningsföretag, säger Elba Rubilar-Abreu. Men fack och arbetsgivare tolkar direktivet på olika sätt idag. När det nya direktivet införs hoppas vi att det inte ska gå att göra olika tolkningar på den här punkten.

 

"Man känner sig som något katten har släpat in"

Anders har varit anställd av Proffice och arbetat på Astra Zeneca i fem år. Han är inte orolig för att hans arbetsuppgifter ska försvinna, men väl medveten om att företaget en dag kan bestämma sig för en annan konsultlösning.
Som konsult har Anders ett annat kollektivavtal än sina kollegor på arbetsplatsen. Han har en vecka mindre semester och får ingen föräldralön om han skulle bli föräldraledig och ingen bonus om arbetet går bra. Någon kompensation för detta i form av högre lön tycker Anders inte att han har, och han skulle hellre vara anställd av Astra Zeneca.
– Det är inte bara det rent påtagliga, avtalsmässiga, utan också mer subtila saker. Vi som konsulter är till exempel inte välkomna med våra barn på barnens julfest på företaget, berättar Anders.
När det blev hårt tryck på gymmet höjdes plötsligt avgiften för konsulter och om konsultkontraktet bryts får de inte några pengar tillbaka.
– Man känner sig som skräp – som någonting katten har släpat in, säger Anders. Företaget har skapat ett A- och ett B-lag.
Anders har utvecklingssamtal dels med sin chef på Astra Zeneca och dels med sin chef på Proffice. Han är fackligt engagerad, men upplever att akademikerföreningen på Astra Zeneca inte vill kommunicera med föreningen på Proffice.
– De pratar inte med oss, för vi konkurrerar ju om deras jobb, säger han.
Han råder ändå alla som tar anställning på bemanningsföretag att gå med i akademikerföreningen om det finns någon, annars att starta en.
– Man får mer kommunikation med bemanningsföretaget på det sättet, säger han.
Anders heter egentligen något annat.  

 

"Jag blöder för dem som har varit här länge"

Aina Illiano är ordförande för Akademikerföreningen på Astra Zeneca i Mölndal. Hon ser både för- och nackdelar med konsulter.Hon uppskattar antalet konsulter till upp till tio procent av arbetsstyrkan. Hon anser att det kan vara nödvändigt att ta in konsulter då behovet av personal går upp och ned beroende på hur det går för de olika projekten.
– Vad vi däremot helt vänder oss emot är när företaget tar in konsulter på lång tid, säger Aina Illiano. Om det finns behov av personal anser vi att företaget ska anställa. Det finns de som har arbetat här som konsulter i fem eller till och med tio år, och som vill bli anställda, och dem blöder jag för.
Om dessa konsulter har den kompetens som behövs för en tjänst, och den inte finns internt, förordar akademikerföreningen dem när de diskuterar bemanning med företaget.
– Men i de neddragningstider som råder just nu, anser vi att de anställda ska ha jobben i första hand, säger Aina Illiano.
Akademikerföreningen på Astra Zeneca i Mölndal har inget samarbete med konsulternas akademikerförening, men för däremot en dialog med läkemedelsföretaget kring konsulternas situation.
– Det är viktigt för oss att både AstraZeneca och konsultbolagen har en bra personalpolitik, så att konsulterna behandlas väl och också får tillgång till bland annat kompetensutveckling, säger Aina Illiano.

 

Okänt antal naturbetare i bemanningsbranschen
Omkring 170 av Naturvetarnas medlemmar har uppgett att de är anställda av ett bemanningsföretag. Proffice vill inte uppge hur många naturvetare de har eller hur många som har anställning på dotterbolaget Proffice Life Science, som endast anställer naturvetare. Astra Zeneca är en kund hos Proffice Life Science, men hur många konsulter som arbetar på företagets svenska anläggningar, utöver de 9 600 anställda, vill företaget inte svara på.

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Alfonso 2010-12-07

Är också disputerad och har 12 års kvalificerad yrkeserfarenhet som labbchef. Den garantilön jag har är i stort sett samma lön som en bekant till mig har blivit erbjuden för ett jobb på kommunen återvinningsstation. Så det är väl naturvetarnas sanna värde kan jag tro. För marknaden kan ju inte ha fel.

Tess 2010-12-03

Javisst har Sverige blivit ett låglöneland och disputerade forskare är knappt vatten värda längre. Det finns för många av oss och marknaden är mättad. Bemanningsföretagen har lärt sig att utnyttja detta och lönerna de erbjuder sina disputerade konsulter är ett skämt. Addeco lifescience ville ge mig en lön som var lägre än den jag hade när jag var doktorand! Jag ledsnade totalt och jobbar numera i England. Det sker en massflykt av begåvade unga forskare från "kunskapsnationen" Sverige, men från politiskt håll görs inget...

Alfonso 2010-12-02

Anställningsformen som konsult hos ett bemanningsföretag känns som steget innan livegenskapet återinförs som anställningsform. Jag är mycket förvånad över att fackföreningarna har gått med på dessa avtal. Där jag jobbar omfattas jag av ett kollektivavtal som Unionen har träffat. Vid t ex sjukfrånvaro så får man bara sjukersättning motsvarande 64 % av din månadslön. Och vaddå kompetensutveckling genom att man får flytta omkring mellan olika bolag. Det är ungefär som att kalla uteliggare för globetrotters för att de får se så många trappuppgångar.

Markus 2010-12-02

Sverige har blivit ett låglöneland för högutbildade. Är själv disputerad och hankar mig fram på tillfälliga anställningar, projekt och a-kassa. Det suger, hade jag inte haft familj så hade jag flyttat utomlands.
Kommentera