Vi erbjuder

Peka med hela handen - i början

Ledaren har större betydelse för en grupps framgång än man kan tro. Forskning från USA visar att bara 14 procent av alla lag uppnår högsta möjliga nivå av produktivitet. Nyckeln är tydliga mål, strukturer och fungerande processer.
Publicerad: Uppdaterad:

Vad är det som gör att vissa grupper är framgångsrika, medan andra står och stampar utan att lyckas? De enskilda individerna i gruppen är viktiga, men utan ett bra ledarskap spelar det ingen roll hur skickliga individerna är.
– Ledarskapet har en avgörande betydelse för ett företags framgång när det gäller innovation och affärsstrategi, säger Stuart Pledger, konsult i ledarskap och certifierad av Susan Wheelan för att arbeta med Integrated Team Development Model.

30 års forskning

Det handlar om att gå från grupp till ett fungerande team, där bland annat gruppens storlek har betydelse. Enligt Susan Wheelan vid Temple University i USA, som i sin forskning har utvecklat det hållbara ledarskapet under 30 år, är den optimala gruppstorleken åtta personer.
– Då kan man dra nytta av varje individs kapacitet och alla kan hålla sig uppdaterade på ett informellt sätt.
Det gäller både ledningsgrupper och arbetsgrupper i linjeorganisationen.
– Grunden är att ha tydliga mål, roller och strukturer, liksom fungerande processer, säger Stuart Pledger, vd och konsult vid Sustainable Leadership Laboratory, som talade vid Naturvetarnas och tidningen Kemivärldens seminarium om cleantech.

Fyra faser

Det är lättare sagt än gjort. Innan en grupp blir produktiv genomgår den fyra utvecklingsskeden, vilket ställer olika krav på ledaren. Forskning från USA visar att bara 14 procent av alla grupper når den fjärde fasen. Då präglas gruppen av tydliga roller, en gemensam målbild, öppen kommunikation, liksom energi, trivsel och nöjdhet.
– Så mycket som 80 procent av arbetstiden är effektiv och ger klirr i kassan. Uppgiften för ledaren är att ge ansvar och ta ett steg tillbaka, men också att coacha och stödja. Då kan gruppen fortsätta att vara högpresterande.

Fallgropar

Men vägen dit är lång och behoven varierar under de olika faserna. Stuart Pledgar varnar för några fallgropar.
– Ett vanligt misstag är att man pratar om målet, men inte om vägen dit. Ofta är det för mycket fokus på personliga relationer och man tror att man måste gilla varandra. Andra fällor i grupputveckling är att man träffas för sällan och att gruppen är för stor.
För att undvika fällorna gäller det att vara medveten om de olika faserna i grupputveckling. De flesta känner säkert igen sig i starten där man söker trygghet och tillhörighet. Stämningen präglas av artighet och konflikträdsla. Målen är otydliga och det saknas struktur.
– I det skedet är ledarens uppgift att formulera målen, skapa struktur och fatta beslut. Ledaren pekar med hela handen, men också uppmuntrar och ger feedback, liksom att ha tålamod med passivitet och beroende.

Opposition och konflikt

Den andra fasen utmärks av opposition och konflikt där ökad trygghet börjar tillåta olikheter. Målet håller på att klargöras och folk börjar ifrågasätta. Både ledaren och medlemmarna utmanas och det uppstår konkurrens. Därifrån är steget inte långt till missnöje och att syndabockar utses.
- Då gäller det för ledaren att ha metoder för att hantera olikheter och skapa utrymme för att prata om konflikter, liksom att våga ta obekväma diskussioner.

Tillit och struktur

Har gruppen tagit sig igenom det nålsögat är det dags för tredje fasen, som kännetecknas av tillit och struktur.  Gruppen är mer tillfreds och samarbetet ökar där ledaren får en mer rådgivande än ledande roll.  Konflikter förekommer, men kan hanteras och är mindre hotfulla.
– Gruppen är på väg att mogna till fulländning, då ska ledaren ha en delegerande stil, lyssna och coacha, få andra att leda. Involvera hela teamet och inte styra i detaljer.
Stuart Pledger hyllar det svenska ledarskapet, som är mindre personfixerat än i USA. Jämför med Microsofts vd Steve Ballmer, som tar väldigt stor plats.
– Om mål, struktur och processer fungerar i en grupp så blir den mindre sårbar för vd-byten. Då är laget starkare än sin vd. 
Hur påverkas gruppen av andra byten?
– Om hälften av gruppen byts ut så kliver man i normalfallet tillbaka till fas ett och får börja om från början.  

 

Fyra faser i grupputveckling

1. Tillhörighet och trygghet, med oklara mål och roller.
Ledarens uppgift: Formulera mål, ge struktur och fatta beslut. Peka med hela handen.
2. Opposition och konflikt, där ledaren utmanas och konkurrens uppstår.
Ledarens uppgift: Hantera och diskutera olikheter och skapa utrymme för att lösa konflikter.
3. Tillit och struktur, olikheter tillåts, samarbetet ökar och mer öppen kommunikation.
Ledaren uppgift: Mer delegerande, lyssna och coacha.
4. Produktivitet i arbetet
Ledaren uppgift: Kliv tillbaka, ge ansvar och släpp fram andra, agera mer som rådgivande expert än som den som stakar ut riktningen.
Källa: Sustainable leadership laboratory, Susan Wheelan vid Temple University i USA.    

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies