Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ulf B. Andersson, docent i geologi 2010-04-15

Blomgren har rätt! Vi behöver flera kärnkraftverk t.ex. längs Norrlandskusten, i södra Småland/Blekinge och östra Skåne. Kanske också vid Vänern. En kontrollerad utbyggnad i fas med behovet är vad Sverige behöver. Vi behöver också inhemsk uranbrytning, inte minst för att minska beroendet utifrån. Denna brytning är inte värre än annan gruv- och täktverksamhet (som f.ö. drar in enorma inkomster till Sverige). Att tro att vi ska klara Sveriges industri och energiförsörjning för ett modernt samhälle i framtiden utan detta är bara utopier. 'Förnybara' energislag kommer på inget sätt att räcka. 'Miljöstollarna' vill kasta oss tillbaka till 1800-talet!