Fråga oss här!
Vi erbjuder

Malin 2010-04-16

Blomgren vet säkert mycket väl hur farlig uranbrytning är, men eftersom han får sin lön från Vattenfall så har han inget intresse av att tala sanning. Vattenfall och Eon köper uran från länder med tveksam hantering av miljö och arbetarskydd. Uranbrytning i Sverige vore en katastrof i t ex Skaraborgs platåberg, men är redan idag en katastrof på alla ställen där den bedrivs. Stefan Edman har också fel som påstår att kärnkraften står för hälften av elförsörjningen i Sverige. Det rör sig snarare om 45% och i vintras ännu mindre. På global nivå är kärnkraften marginell och MINSKAR varje år eftersom fler reaktorer stängs än vad som nystartas. I USA har inga nya reaktorer startats på över 20 år. Nu lovar Obama lånegarantier eftersom inga privata företag kan bygga utan statliga subventioner. Kärnkraften är farlig, dyr och olönsam. Den förutsätter att stater subventionerar. Olkiloutobygget är t ex finansierat av franska staten!!! Man kan inte förespråka kärnkraft och marknadsekonomi samtidigt om man inte är en lögnhals!