Fråga oss här!
Vi erbjuder

Anna-Maria Tivert, Kemistsamfundet 2010-05-24

Svenska Kemistsamfundet är en ideell organisation för kemister, kemiingejörer, kemilärare och andra kemiintresserade. Vi representerar kemister från både akademi och industri. Vi försvarar på intet sätt de misstag och felaktigheter som görs inom industrin. Svenska Kemistsamfundet kämpar däremot för att öka kemikunskapen. Vi måste ha duktiga kemister som kan anta alla utmaningar som mänskligheten står inför med nya och gamla kemikalier som framställts på syntetisk väg eller som tillverkas av naturen själv.