Fråga oss här!
Vi erbjuder

Duellen: Behöver Sverige GMO-träd?

Om allt går enligt planerna ska GMO-träd testas på fältet i Sverige. Professor Stefan Jansson i Umeå leder försöken. Han utmanas av Mikael Karlsson, som säger nej till hybridaspen, som ska planteras i hägn i Arlösa i Halland.
Publicerad: Uppdaterad:

duellen Stefan Jansson, professor och försöksledare vid Umeå Plant Science Centre säger JA.

1. Behöver vi GMO-träd i Sverige? 
Vi behöver dem naturligtvis inte, men jag tror det vore dumt att inte använda detta som en av teknikerna att få ett uthålligt jord- och skogsbruk. Om vi till exempel vill att våra framtida energiskogsplantager ska ge ett högt utbyte utan användning av kemiska bekämpningsmedel så får vi svårare att klara det utan genteknik

.
2. Hur påverkas klimatet?
Bioenergi är koldioxidneutral, så allt som leder till ökad tillväxt av träd – i skogen eller i bioenergiplantager – minskar klimatförändringarna.


3. Den biologiska mångfalden?
Bioenergiplantager har nog en lägre mångfald än en ”vanlig skog”, men antagligen högre än jordbruksmarken där de normalt anläggs. Ett av syftena med försöket är att studera detta; min gissning är att vi nog inte kommer att se några stora skillnader men det vet vi om fem år.


4. Nyttan för svensk skogsindustri?
Det är troligt att genteknik inom tio eller tjugo år kan ge skogsindustrin nya möjligheter genom att träd kan skräddarsys för olika ändamål. Vissa träd skulle kunna användas för att göra vattentätt papper, andra för att producera oljor eller nanoteknikska tillämpningar

.
5. Risker för spridning i naturen och vad händer om den sprids?
Det är svårt att se vad som vore riskabelt om dessa träd spreds, eftersom varje asp som blommar i skogen förmodligen redan sprider frön med just dessa egenskaper. Däremot kan det kanske i en framtid komma andra GMO-träd där man vill förhindra spridning. Riskerna kommer dock aldrig att komma i närheten av de risker som det innebär att odla främmande arter av träd och andra växter, som sker i varje svensk park och villaträdgård. Med genteknik slår man av eller på en av trädets cirka 40. 000 egna gener. GMO­-träden är skapade genom angrepp av en speciell jordbakterie.


Mikael Karlsson är ordförande i Naturskyddsföreningen.Han säger NEJ

1. Behöver vi GMO-träd i Sverige?
Knappast. Utifrån den kunskap som finns idag ser jag inte det behovet. Vi kan klara produktionen med andra metoder, till exempel förbättrade åtgärder för återväxt. Ur ett samhällsperspektiv är det angeläget att fördela råvaran mellan massa, sågtimmer och energiproduktion på ett klokare sätt än idag. Naturskyddsföreningen är inte generellt emot genmodifierade organismer, men kräver att man dels kan visa på en stor samhällsnytta, dels på att riskerna är små och hanterbara.

2. Hur påverkas klimatet?
Det är inte sannolikt att klimatet påverkas alls av genmodifierade träd. En eventuell ökad produktion kommer knappast att i första hand användas till timmerhus och liknande produkter som har en långsiktig kolsänkeeffekt. Andra intensivmetoder som diskuteras idag kan till och med ha en negativ effekt på klimatet genom ökad avgång av växthus­gaser från skogsmarken.

3. Den biologiska mångfalden?
Risken för negativ påverkan finns alltid, både vad gäller genmodifierade och främmande trädslag. Ett annat problem är att plantager lätt blir ekologiska öknar som breder ut sig på bekostnad av levande skogar.

4. Nyttan för svensk skogsindustri?
Det är svårt att bedöma med dagens kunskap. Träd har, oavsett genuppsättning, en lång leveranstid. Därför är det svårt att idag försöka kvantifiera vare sig den företagsekonomiska eller samhälleliga eventuella nyttan.


5. Risker för spridning i naturen och vad händer om den sprids?
I det halländska försöket ska man, enligt uppgifter i media, ”hugga bort rotskott och se till att träden inte blommar”. Det säger en del om problematiken. Dessa åtgärder kan man förmodligen hantera nu, men hur blir det om man anlägger plantager i större skala? Om de transgena träden görs sterila kommer det å andra sidan kunna drabba fåglar och insekter som är beroende av trädens pollen, nektar och frön för sin överlevnad.

 

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Camilla 2010-03-30

Nej, vi behöver inte GMOträd. Det finns risker med detta, pollen, insekter, fåglar etc. påverkas och de trangena träden kan spridas, utan att man vill det. Se på Monsanto och deras härjningar i världen! Vad det handlar om är patent och affärer, inget annat. Cyniskt så det förslår.

Clara 2010-03-18

Ja - Sverige behöver GMO-träd! Omställningen till en värld baserad mer på förnybara resurser i stället för olja leder till att vi behöver öka produktionen av biomassa.
Kommentera