Fråga oss här!
Vi erbjuder

OliK 2010-08-18

Och vilken vits har denna "duell" om inte randvillkoren diskuteras? Vilka konsekvenser en odlingsmodell der beror bl.a. på konsumtionsmönstren i stort, produktionstyperna skiljer sig inte bara på ekologisk-konventionellt, osv... Bättre, vetenskapligare(!), kan ni (hoppas jag)