Fråga oss här!
Vi erbjuder

Johanna Arvidsson 2010-08-22

Disussionen bör lyftas en nivå. Vad tål jorden, låt säga om 1000 år eller 10000år? Oavsett vilken skörd det blir, måste vi ta ansvar för långsiktig hållbarhet och biologisk mångfald. Vi kan inte tänka att vi ska explodera i befolkningsmängd och tro att jorden kan försörja alla, att det bara gäller att hitta moderna metoder för att kringgå biologiska principer. Vi kanske inte ens ska odla spannmål alls i vissa regioner? Istället återgå till gammal traditionell kost. Det gäller att göra lokala beslut om vad som är hållbart just där. Boskapsskötsel, jakt, fiske är urgamla hållbara försörjningssätt (men inte med vilka metoder som helst). Gräsbetande djur behöver inte konstgödning och bekämpningsmedel. Dessutom skyddas jorden mot erosion och utlakning och jordmånen snarare växer. Biologer, miljövetare och lantbrukare bör istället sätta ned foten och säga vad som är långsiktigt hållbart, med kurraget att säga att vi inte kan fortsätta som vi gör. Vi behöver också samarbeta med andra yrkesgrupper om att tillsammans diskutera hur vi begränsar befolkningsmängden, inte hur vi kan suga ut de sista näringsdropparna ur jorden för att försörja en allt mer krävande och växande befolkning.