Fråga oss här!
Vi erbjuder

Bruno 2010-08-20

Ganska tunna svar utan vidare systemsyn. T ex, hur kan man jämföra utsläpp av fossila bränslen med kol som "är bundet" i biomassa? Att på så vis jämföra två helt olika kolkretslopp funkar helt enkelt inte.