Fråga oss här!
Vi erbjuder

Skogsola 2010-12-04

Det är beklämmande att i ett rikt land som Sverige inte kan tillåta sig att ha en vargstam som är värt namnet. 15 vargrevir i Värmland till trots så faller majoriteten av länets älgar för jägares kulor. Älgstammens storlek styrs av människan via hur avskjutningen sker beträffande kön och ålder, samt hur mycket mat skogsbruket producerar. Det varnas redan för älgexplosioner i stormens Gudruns spår. Det är också märkligt att man bara ser till genetiska mininivåer och bortser ifrån att vargen har en stor betydelse i det ekologiska samspelet i naturen. Vargen är inte problemfri, men det är inte heller älgen. I Värmland har vi i trafiken i snitt en älgolycka om dagen, ibland med dödlig utgång. Lägg därtill betesskador i skog och trädgårdar. Se vargen som en resurs och inte som ett problem.