Fråga oss här!
Vi erbjuder

Lars Furuholm, rovdjursansvarig Värmland 2010-12-03

Radesäters inlägg borde kompletteras med en karta och en beskrivning av hur han ser på var 1000 vargar ska finnas i Sverige. Värmlands yta är idag täckt med drygt 15 vargrevir med 50-60 vargar. Lars F