Fråga oss här!
Vi erbjuder

Anders Sellner 2010-12-02

Jag tänker främst på professor Tommy Radesäters utsagor. Det är ju väldigt enkelt att uttala sig i vargfrågan när man bara behöver ta hänsyn till en frågeställning, dvs om det finns tillräckligt med vargar för "en svensk uthållig vargstam". Sen förstår jag inte hur generella uttalande om att det är positivt för viltstammarna och skogsbruket hör hemma i en seriös debatt. Redan idag ser vi tydliga effekter på att klövviltet helt utrotas i områden innan vargflocken drar vidare. Vidare tror jag inte det är något nyhet att en stor vargstam rimmar väl med ett ohållbart monokulturellt skogsbruk. Företrädarna för skogsindustrin har ju varit de största tillskyndarna när det gäller att Sverige skall hålla en egen vargstam. Orsaken är ju inte svår att förstå. Men det skulle vara intressant att se om och hur företrädare för skogsindustrin och Skogsstyrelsen planerar för ett hållbart skogsbruk med plats för viltstammar som både tål att förvaltas via jakt samt att vara stapelföda åt vår vargstam. När det gäller pågående forskning skulle vara betydlig mer intressant att höra hur forskarkollektivet lyckas med att väga in och belysa de olika samhällsintressen som påverkas i samband med en utökad vargstam i Sverige. En annan viktig fråga är om det bedrivs någon forskning kring alternativ till dagens vargförvaltning? Om det enligt professor Radesäter behövs 1000 vargar för att populationen skall vara livskraftig känns det ju som vi är på helt fel väg. Sen tror jag även att ett studiebesök i verkligheten inte skulle skada. För om det är de tre län som i dagläget håller varg som skall "berikas" med ytterligare 700 individer blir det troligen relativt svårt om inte omöjligt att bedriva fäbobruk, ha livdjuren utomhus, ha friströvande husdjur t ex katt, vistas i skog och mark samt kunna bedriva jakt på ett meningsfullt sätt. Vem vill bo och verka i dessa län? De är kanske på grund av dessa effekter som, tack och lov, politikerna inte lyssnar på lite väl naiva forskarröster. Jag vill passa på att önska lycka till med en bredare inriktning för vargforskningen. Anders Sellner Boende i ett av områdena för vargexperimentet