Vi erbjuder

Chefsfråga: Hur planera föräldraledighet?

En av mina medarbetare ska vara föräldraledig. Hur ska jag som chef tänka när det gäller lönehöjning, kompetensutveckling, sociala aktiviteter på jobbet och liknande?
MARGARETA

Publicerad: Uppdaterad:

Fråga experten SVAR: Ett gott råd är att du som chef har ett planeringssamtal med den anställde både före och efter föräldraledigheten. Tillsammans går ni igenom arbetsuppgifter och tittar på hur de kan lösas under föräldraledigheten.

Ta också upp frågan om lönehöjning och om det finns något särskilt behov av kompetensutveckling. Ibland kan det vara ett risktagande att vara borta för länge från en arbetsplats. Det kan man som anställd förebygga genom att hålla sig à jour inom sitt ämnesområde samt att då och då besöka arbetsplatsen.

En fråga som ofta dyker upp när det gäller föräldralediga är hur man ska hantera lönerevisionen. Vi vet att löneskillnader mellan kvinnor och män ofta uppstår under den tid då man föder barn och att dessa skillnader tenderar att bli bestående, så det finns anledning att titta på den frågan särskilt.

Med stöd av lagen får föräldralediga inte särbehandlas, vilket betyder det att han eller hon ska ha lönesamtal precis som övriga. Utgå från tidigare års löneutveckling. Har den anställde tidigare haft en medelgod löneutveckling så ska det mönstret inte ändras nu, likaså om den anställde haft en mycket god löneutveckling. Är det en nyanställd person är det svårare. Då kan det vara enklast att ge den  genomsnittliga lönehöjningen på arbetsplatsen.
 Naturvetarna har under många år arbetat för en aktiv planering inför föräldraledighet bland annat för att minska löneskillnader mellan kvinnliga och manliga naturvetare. Förbundet drev under 1990-talet med stöd av regeringen ett projekt med detta syfte som föll mycket väl ut.


Mer om föräldraledighet

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies