Fråga oss här!
Vi erbjuder

Bluff om näringstapp i frukt och grönt

Butikskedjan Life har i en uppmärksammad kampanj gått ut med att många livsmedel har mer än halverat sitt innehåll av näringsämnen. Det finns inget vetenskapligt stöd för det menar Livsmedelsverket, som är kritiskt till kampanjen.
Publicerad: Uppdaterad:

livsmedel & hälsa På sjuttio år har till exempel avokadon tappat 62 % natrium. Purjolöken saknar 78 % fosfor. Och gurkan har berövats 89 % av sitt koppar. Tendensen är tydlig. Näringsinnehållet i 17 frukter och 27 grönsaker har gått i liknande riktning. Samma sak med kött, ost och mjölkprodukter. ”
Detta kan man läsa i butikskedjan Lifes senaste kampanj. Det låter givetvis allvarligt. Stämmer detta? Vad innebär det i så fall för oss som konsumenter?

Anmälde kampanjen

Livsmedelsverket är skeptiska till kampanjen och har anmält den till Konsumentverket. De menar att kampanjen är ”grovt vilseledande”.
– Det går inte att på vetenskapliga grunder påstå något sådant, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket.
Hon menar att det inte finns något som tyder på att vi skulle behöva mer tillskott av mineraler och vitaminer nu än på 1980-talet. Vi äter dessutom mer frukt och grönt nu än då.
Det främsta skälet till att Livsmedelsverket kritiserar denna och liknande kampanjer är att de menar att det vetenskapliga materialet överhuvud taget inte tillåter att man drar några slutsatser om förändringar i näringsinnehåll.
Just Life-kedjans kampanj visar även upp andra brister som Irene Mattisson vill peka på.
– De pratar om att innehållet av natrium i vissa livsmedel minskat som om det vore ett problem. I själva verket får de allra flesta i sig för mycket natrium idag. På samma sätt är det med koppar, där vi inte har några problem med att få tillräckligt med maten.

”Vi diskuterar gärna sakfrågan”

Life å sin sida hävdar bestämt att de baserar sin uppfattning på vetenskapliga fakta.
– Frågeställningen i den aktuella kampanjen kommer bland annat från att vi tagit del av ett stort antal studier, säger Thomas Johansson, marknadsdirektör på Life.
Han säger att syftet med kampanjen är att presentera ett antal exempel på livsmedel där näringsinnehållet minskat.
– På det sättet vill vi tydliggöra vikten av att äta rätt mat eller komplettera med kosttillskott.
I en debattartikel skriver Lifes europeiske koncernchef Lars Fins: ”Endast var tionde svensk följer Livsmedelsverkets rekommendation att äta minst 500 gram frukt och grönt om dagen. Verket har alltså misslyckats fullständigt med att få oss att inse vikten av att få i sig rätt näring.” Lars Fins hänvisar i debattartikeln även till annan kritik mot Livsmedelsverket, bland annat från den rikskända läkaren Annika Dahlqvist.
Life upprepar sina hänvisningar till vetenskapligt publicerade artiklar. Men de bemöter inte i sak Livsmedelsverkets kritik att man vet för lite om hur undersökningarna från  1940 och framåt är gjorda för att kunna att säga om resultaten går att jämföra.
– Vi vill gärna diskutera sakfrågan, säger Irene Mattisson. Vi anser oss ha rätt där och att det inte finns några skäl att äta kosttillskott. Det finns tillräckligt med näringsämnen i mat.
Livsmedelsverket står fast vid att Lifes kampanj är grovt vilseledande.
– Vi ser fram emot Konsumentverkets bedömning i frågan, säger Irene Mattisson.

Andra faktorer påverkar mer

Många faktorer påverkar näringsinnehållet, som mognadsgrad vid plockning, klimat, sort och vilka mätmetoder som använts. Det går ofta inte att säga vilka metoder då­tidens forskare använt eller hur vädret var året mätningen gjordes.
Nyare mätningar pekar förvisso på vissa skillnader. Men det är inte alltid självklart för en lekman vad resultaten betyder.

Ett exempel är att odlad lax visat sig innehålla en lägre andel av fettsyran omega-3 än tidigare. Detta beror sannolikt på att man av andra skäl vill ge laxarna en mer vegetabilisk föda istället för fiskmjöl. Då minskar andelen omega-3 i fettet. Å andra sidan är den odlade laxen alltid välnärd medan vildfångad lax tidigare kunde vara fångad under lekperioden då den var ganska mager.

Därför är den ”moderna” laxen fetare, så det spelar inte någon roll att andelen omega-3 sjunkit.
Irene Mattisson påpekar också att de förhållandevis små variationer, som man eventuellt kan mäta upp, är tämligen betydelselösa jämfört med andra förändringar i kosten.
– Läsk till maten och kakor till kaffet på jobbet och andra näringslösa energikällor är ett betydligt större problem än eventuella förändringar i livsmedlen själva. Att det blir vanligare med fullkornsprodukter är å andra sidan en positiv utveckling när det gäller intaget av näringsämnen.

Text: Kim Bergström ­

Kommentarer

Eva 2013-11-16

Intressant artikel med intressanta kommentarer. Jag håller med Mia Bjurströmer i mycket. Jordens utarmning pga monokultur ger inte längre den näring som vi behöver och förväntar oss. Lägg sedan till när man använder ogräsmedel på grödan...Läser detta i FoU:s ogräsdatabas. "Behandla före potatisens uppkomst. OBS! Uppkommen potatis kan skadas svårt." Tänker att även icke uppkommen potatis påverkas och det är ju den vi äter... En sund tanke är för mej, att såväl grönsaker som bär och frukt ska få mogna i solen och växa / odlas på naturligt näringsrika jordar . Då får vi den näring vi behöver... om så inte är fallet gör vi nog vår kropp gott genom att hitta ett riktigt bra naturligt näringstillskott. Tror också man ska koppla stress och stressrelaterade sjukdomar ( vilket är de allra flesta) till svagt näringsinnehåll i vår mat.

Mia Bjurströmer 2010-05-22

Att ta fram livsmedel, det vill säga odla vår mat är helt beroende av markens näringsstatus och odlingsföljden. Det går snabbt att utarma jorden det vet var och en som försökt att sätta potatis år efter år i samma jord. Resultatet blir en skev näringsbalans även i den skördade potatisen och gott om sjukdomar och parasiter på skörden. Att återställa jorden tar flera år , därför är det rimligt att näringsstatus i vår mat har förändrats drastiskt med tanke på de monokulturer som odlas på stora arealer och gödslas med enstaka näringsämnen av konstgjorda typer. Att ta vara på odlingstekniker där marken ges en chans till återhämtning och naturliga näringsämnen återförs är viktigt för att både vi och vår natur skall kunna leva friska under ett långsiktigt perspektiv. Är vi inte villiga att ta dessa konsekvenser på allvar är det risk att vi gör oss beroende av tillskott i form av vitaminpreparat och liknande liksom vi gjort vår odlingsteknik beroende av tillskott.

Sara Beckman 2010-05-20

Alla är profeter i sitt eget hus - men vi borde nog kunna kräva tydligare redovisningar över var man hämtar sina resultat och ev för o nackdelar i studdierna och i effekten för oss. Var 5/6 på "seniordag" på Kalix Sport City och såg fram emot mer inofrmation om innebörden då jag satte mig på en föreläsning om LCHF. Vi fick bevittna ett väckelsemöte där "föredragshållaren" "bevisade" att denan kost kunde bota allt från diabetes till IBS, På enkla frågor om fysiologi och med anknyting till den forskning den grupp där jag arbetade med kärl tillväxt/åderförkalking samt diabetes kunde föredragshållaren inte svara över huvud taget. Hon hänvisade till kokböcker hon läst och blivit "hjälpt" av. Hon tvingades backa om att LCHF eller som hon tolkade det och presenterade det "No carb high fat" där man endast fick äta det som springer - kunde bota typ 1 diabetes m fl sjukdomar. Efterråt kom flera åhörare fram och tackade mig för mina frågor. "Föredragshållaren" gick sedan runt bland seinororganisationenra och erbjöd föredrag där hon presenterade sig som "jag går igenom samma saker som en dietist men mer utförligt och med nya rön" detta mot en yrkesgrupp med skyddad yrkestitel och däre hon timmen före erkänt att hon saknade fysiologisk eller dietisk utbildning!!. Kvacksalveri?

Johanna Arvidsson 2010-05-20

Bara för att livsmedelsverket är en myndighet behöver de inte ha rätt när de tolkar forskningsresultat. Det är läge att låta någon oberoende forskare, som inte har bindningar varken till livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin eller hälsokostindustrin, att ta fram forskningsmaterial samt göra tolkningar av dem. Som kostrådgivare och biolog undrar jag ibland över livsmedelsverkets ställningsstaganden. När de t.ex rekomenderar margariner och becel är det är uppenbart att de gynnar margarinindustrin. Dietisterna delar ut foldrar som unilever tagit fram! Och när de rekomenderar kolhydratrik (stärkelse=socker) mat till diabetiker är det också uppenbart att det inte kan vara för diabetikernas bästa. Jag har sedan länge slutat lyssna på livsmedelsverket. Kanske Life trots allt kan ha rätt?! Vi använder ju kostgödning som endast innehåller fosfor, kväve och kalium. medans kogödsel innehåller massor av näingsämen. Det borde leda till att jordarna utarmas när man bara tillsätter ett fåtal näringsämnen! Inte alls konstigt! Vi i Sverige har alldeles för få forskare vars resultat är helt oberoende av vinstintressen!

Erland Persson 2010-05-16

Den här typen av kampanjer som Life driver saknar sakligt belägg och är endast ett sätt att lura konsumenterna till att äta mer av deras vitaminer. Det här företaget har inte kompetens själva utan hela aktiviteten är styrd från deras reklambyrå. Riktigt billigt....!
Kommentera
Tack för din kommentar