Vi erbjuder

Att skapa ett kreativt flow på jobbet

Vad händer i kroppen under flow, då vi är inne i ett kreativt flöde? Hur kan vi stimulera kreativitet? Fredrik Ullén är musiker men också docent i neurovetenskap på Karolinska Institutet. Han leder en forskargrupp som studerar inlärning, kreativitet och flow.
Publicerad: Uppdaterad:

Illustration:Sara-Mara/ Söderberg agentur

kreativitet Flow är det tillstånd av koncentration och lycka som människor kan gå in i under stimulerande uppgifter. Eftersom Fredrik Ullén också är musiker och konsertpianist ligger forskningen nära honom på flera sätt. Han har också fokuserat en del av sin forskning på hur vår hjärna hanterar musik. Fredriks forskning sker bland annat i samarbete med flow-begreppets skapare, Mihály Csíkszentmihályi.
Fredrik Ullens forskning visar att när en människa kommer in i flow sker förändringar i kroppen som ökad hjärtfrekvens och djupare andning.
- Det är intressant för annars under menat ansträngning brukar andningen bli ytligare, berättade Fredrik Ullén då han höll en föreläsning om “Den skapande hjärnan” under en presskonferens med teknikdelegationen.

Sammansatta personligheter
Kreativa hjärnor är sammansatta personligheter och har ofta skenbart motsägelsefulla drag som utåtvändhet och inåtvändhet. En kreativ person har ofta perioder av intensiv interaktivitet med människor och däremellan perioder av intensiv inåtvändhet.
- Det märks också på att en kreativ person har intensiva arbetsperioder, men vilar däremellan, sade Fredik Ullén.
Viloperioder eller perioder av lägre resultat tycks vara en förutsättning för att kunna högprestera.
En kreativ begåvning har förmågan att se ovanliga samband, betonade Fredrik Ullén.
Andra motsatser som finns i en kreativ personlighet är lekfullhet och disciplin liksom öppenhet och samvetsgrannhet, kreativa ligger ofta högt i båda dessa, fantasifullhet och verklighetskontakt.
Kreativitet har också koppling till bipolär sjukdom, manodepressivitet, berättade han.
- Den sjukdomen är överrepresenterad hos kreativa.

Kreativa människor är öppna
Kreativitet har också en koppling till schizofreni. Det kan ha med förmågan till divergent tänkande, att vara öppen, finns flera möjliga lösningar att göra. Nya data tyder på att system för signalsubstansen dopamin kan ha likheter hos schizofrena och friska kreativa personligheter.
-  Thalamus fungerar som en reläcentral. Hos schizofrena och högpresterande kan det vara så att den inte filtrerar bort intryck och uppslag lika mycket.
Kreativa har ovanliga associationer som kan ge användbara idéer. Hos schizofrena är tänkandet ofta bisarrt, sade Fredrik Ullén.
En kreativ människa drivs som de flesta av yttre belöningar, som lön och annat, men de drivs också av inre belöning: det kreativa arbetet själv. De kreativa vill skapa för sin egen skull, för att skapandet i sig ger en belöning.
En viktig del är att kreativa också fullföljer idéerna. De vill förverkiga och genomföra, det är en viktig del i att vara kreativ. Ett kreativt flow kännetecknas både av att ha fött idéerna och av att genomföra dem.

Hur kan vi stimulera kreativitet?

Flow sker när utmaningen och skickligheten står i balans.
Sätt upp mål och utmaningar för aktiviteter, ju mer rimliga utmaningar desto bättre.
Se till att utmaningarna växer med förmågan.
Stimulera divergent tänkande, producera medvetet många idéer, alternativa förslag.
Lek med tanken att göra tvärtom, tillåt bisarra idéer.
Fullfölj idéerna
När de bästa idéerna är utvalda, fokusera på att genomföra dem.

Läs fler artiklar i serien "Manualen"

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies