Fråga oss här!
Vi erbjuder

Astra Zeneca satsar i Mölndal

Samtidigt som Astra Zeneca förstärker forskningen i Mölndal kommer personal att sägas upp. Men det behövs också ny kompetens som passar in i det nya som håller på att byggas upp. Naturvetarna var på plats i Mölndal och mötte medlemmar som både är optimistiska och lite oroliga.
Publicerad: Uppdaterad:

tillväxt Det finns lite smolk i glädjebägaren, men mest är det uppåt på Astra Zeneca i Mölndal. Där ska det globala företaget satsa på forskning.
– Vi har fått en fin chans, nu är det upp till oss att ta den och leverera, säger Aina Illiano, ordförande i Akademikerföreningen på Astra Zeneca i Mölndal.
Helt klart är att de omkring två tusen anställda snart kommer att bli fler. Utöver att forskningen från Lund flyttar hit så hamnar funktioner som myndighetskontakter och att formulera läkemedel här. Den farmaceutiska avdelningen kommer att växa från 260 till runt 500 anställda.

Glada tongångar

Så det är glada tongångar när Naturvetarna och andra Akademikerförbund är på plats och möter medlemmar. Många kommer fram och pratar med företrädare från de olika förbunden.
– Jag är med i Sulf och har tänkt gå över till Naturvetarna, men är osäker på hur det går med inkomstförsäkringen, säger Sara Moses, disputerad molekylärbiolog.
Naturvetarnas Ramón Sanchéz-Lövy förklarar att en motsvarande inkomstförsäkring i ett annat Saco-förbund följer med vid ett byte.

Förstärkning från Lund

Sara Moses kollega Patrik Andersson, som också jobbar med toxikologiska värderingar, är nyfiken på nyheter från Naturvetarna. Som personalombud vill han hålla sig informerad.
De lyser av optimism och har fått veta att deras kompetens behövs efter omorganisationen. Deras grupp får förstärkning från Lund när forskningen läggs ner där.
– Vi är lyckligt lottade, men det finns andra på företaget som är oroliga när företaget delvis  gör en omfokusering vad gäller sjukdomsområden, säger Patrik Andersson.
Aina Illiano intygar att det kommer att behövas nya kompetenser, men med risk för övertalighet på vissa områden.
– Företaget ger chans till utbildning under sex månader för att klara de nya jobben. I dagsläget vet vi inte vilka som drabbas. Hittar man inte kompetensen inom huset blir det extern rekrytering av bland annat naturvetare.

Rasande tempo

Omorganisationen går nu med ett rasande tempo flera av de anställda får besked under december.
– Det är lite dubbla känslor. Vi är inne i ett spännande skede där mycket händer, samtidigt som alla inte får plats, säger Aina Illiano, som själv går och väntar på klartecken för sitt jobb som projektledare inom databehandling.
För att råda bot på obalansen har företaget inrättat en intern rekryteringscentral där kompetenser och lediga tjänster matchas mot varandra.
– Det vittnar om att det finns vilja från företaget att värna om personalen och hitta lösningar. Jag hoppas att så många som möjligt från Lund tar chansen att flytta hit. De har en nyckelkompetens som är svår att ersätta.

Lovande produkter

Det finns produkter i pipeline, både i tidig forskning och närmare marknaden. Aktuellt just nu är ett diabetesläkemedel som Astra Zeneca har tagit fram i samarbete med BMS.
Aina Illiano tror på fler samarbeten av den typen, liksom att köpa idéer från mindre bioteknikföretag.
– Viktigt att betona är att vi kommer att fortsätta med forskning i tidiga skeden. Detsamma gäller de kliniska prövningarna, även om en del kommer att omfördelas till Asien och Östeuropa.

Exjobb

Att företaget satsar på framtiden vittnar också Stefan Hoberg om. Han gör sitt exjobb i biostatistik och hoppas på anställning senare.
– Det är ett företag med enorma möjligheter och det verkar finnas behov av den kompetens jag har.
I sitt avlönade exjobb ska han skapa en optimal design för provtagningar som mäter koncentrationen av läkemedelssubstanser i blodet.
– Det handlar om att få ut så mycket information som möjligt vid en mätning, vilket gör att pengar kan sparas.
Även han känner av den optimistiska stämningen på företaget.
 
   

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Ramón Sánchez-Lövy 2010-11-19

Hej Gösta! Jodå, Naturvetarna har hållits informerade om läget av Akademikerföreningen. Förbundet har erbjudit föreningen och dess medlemmar stöd och råd och räknar med att snart vara synliga även i Södertälje. Ramón Sánchez-Lövy Förhandlingschef, Naturvetarna

Gösta 2010-11-18

Hej I artikeln nämns bara Mölndal och Lund. Är Naturvetarförbundet medveten om att stora neddragningar av R&D verksamheten kommer att ske inom kort i Södertälje? Stora delar av bl. a. den kliniska utvecklingen förläggs i östeuropa och Kina.
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies