Fråga oss här!
Vi erbjuder

Hillevi Eriksson 2010-02-17

Sören Wibes studie är baserad på dåliga gissningar och stor okunnighet om förhållandena i världen. Odlingen av sockerrörsetanol på före detta betesmark i södra Brasilien har inget samband med de drivkrafter som påverkar avskogningen i mellersta och norra delarna av landet. Tvärtom bidrar exportinkomsterna till att Brasilien kan effektivisera sitt jordbruk (vilket man gjort) och motverka fattigdomen i norr som driver avskogningen. Det vore positivt om Naturvetaren valde att starta duelldebatten på en högre nivå nästa gång, eftersom det är så angeläget att vi framledes arbetar kunskapsbaserat och konstruktivt för att motverka klimatproblemet och fattigdomen i världen.