Vi erbjuder

Vad händer vid konkurs?

Jag jobbar på ett litet företag som börjar få svårt med finansieringen. Ledningen varnar för att majlönen inte kommer att betalas ut i tid. Risken för konkurs är överhängande. Vad händer med oss anställda och våra löner i ett sådant läge?
Hälsningar Kjell
Publicerad: Uppdaterad:
Svar till Kjell

Detta är en situation som inte är så ovanlig i det läge som nu råder på arbetsmarknaden. Frågan är om det är en tillfällig svacka där företaget kommer att lösa finansieringen med nytt riskkapital.

Vår erfarenhet är att det är sällsynt med konkurser i små forskningsföretag, då ägarna ogärna låter företagets patent och immateriella rättigheter gå till spillo eller säljas ut billigt.

Vanligare är att företaget säljer ut hela eller delar av företaget till en ny ägare. Vi redogör kort för de situationer du bör bevaka i detta läge.

1. Företaget kan inte betala ut din månadslön i tid. Du bör direkt höra av dig till arbetsgivaren skriftligen (med kopia till Naturvetarna) och påpeka att lönen inte utbetalts i tid samt ange exakt datum för löneutbetalning. Dröjer utbetalningen kan vi för din räkning göra en betalningsanmaning. Om situationen inte löser sig, kan Naturvetarna som ombud för dig begära företaget i konkurs för att du ska få din lön. Det är dock viktigt att du inte dröjer för länge med att göra anspråk på förfallen lön, eftersom du i så fall riskerar att gå miste om utbetalning från den statliga lönegarantin vid en eventuell konkurs.

2. Om företaget verkligen skulle gå i konkurs, övertas förvaltningen av en konkursförvaltare. Den har som uppgift att se till att rörelsen avvecklas snabbt och förmånligt. I vissa fall kan det innebära att förvaltaren driver rörelsen vidare under en begränsad tidsperiod. Vid konkurs är de anställdas lönefordringar till viss del skyddade genom den statliga lönegarantin. Den gäller dock inte alla fordringar du kan ha på företaget, utan lönen eller ersättningen får inte ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Fordran på uppsägningslön omfattar endast den uppsägningstid du har rätt till enligt Lagen om anställningsskydd (11 §). Lönegarantin är begränsad till 171 200 kr för år 2009.

3. Om hela eller delar av företaget säljs, kan du ha rätt att följa med enligt reglerna i Lagen om anställningsskydd (6 b §). Om hela företaget säljs kan anställningarna övergå till det nya företaget, men du har rätt att tacka nej. Att tacka nej innebär i princip att du blir uppsagd direkt eftersom det gamla företaget inte längre kommer att bedriva någon verksamhet. Säljs delar av företaget måste du se om det är den del där du var sysselsatt som säljs ut, eftersom man även då kan göra gällande att din anställning borde följa med till det nya företaget. Reglerna om verksamhetsövergång är inte helt okomplicerade – innan du hävdar att din anställning ska gå med, hör av dig till Naturvetarna så hjälper vi dig. 

Lagen om anställningsskydd

Naturvetarnas ombudsmannaservice

Sofia Bäck Carlén

Elisabet Engdahl Linder

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies