Vi erbjuder

Uppsägningen slog ner som en bomb - får det gå till så?

Flera på det företag där jag jobbar har just fått besked om uppsägning. Det slog ner som en bomb utan att vi hade blivit informerade om läget. Ännu mindre har någon förhandling ägt rum med facket, alltså Naturvetarna. Får det verkligen gå till på det sättet?
Mattias
Publicerad: Uppdaterad:

Nej, det får inte gå till på detta vis

Enligt MBL, medbestämmandelagen, har ett företag skyldighet att informera sina anställda och de fackliga företrädarna om vad som sker på företaget. Vid nedskärningar eller andra organisatoriska förändringar gäller vissa regler som måste följas.
Det innebär att ett företag har informationsplikt, enligt MBL§19, och den primära förhandlingsrätten, enligt MBL §§ 11-13. Detta gäller oberoende av om företaget har kollektivavtal eller inte.

MBL-information

Enligt lag måste alltså arbetsgivaren ta kontakt med alla anställda. Därefter kallas deras fackliga organisation till en första MBL-information och varsel skickas till arbetsförmedlingen.

När detta är gjort ska personalen informeras om situationen. Enligt lag har anställda rätt att vara delaktiga i processen genom samtal med de fackliga företrädarna. Därefter äger MBL-förhandlingar rum, vilket i praktiken innebär att företaget tillsammans med de fackliga företrädarna förhandlar om vilka som drabbas utifrån en turordningslista. 
Därefter kan företaget gå vidare med uppsägningar som ska vara skriftliga och undertecknas av både arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsdomstolen sträng mot förhandlingsbrott

Att arbetsgivare bryter mot den primära förhandlingsrätten har under senare tid börjat betraktas strängare av Arbetsdomstolen, vilket visar vikten av denna regel. Eftersom skadan redan är skedd i ert fall rekommenderar jag att kontakta era lokala företrädare på arbetsplatsen eller ring till vår jour, så hjälper de er vidare i fortsatta förhandlingar med arbetsgivaren.

Naturvetarnas ombudsmannajour tel. 08-466 24 80

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies