Fråga oss här!
Vi erbjuder

Språkvårdaren 2015-12-08

Ordet "ås" är ett samlingsnamn för flera typer av långsträckta upphöjningar i terrängen - inte en synonym till "rullstensås". Vad är då Hallandsåsen - är det fråga om matlagning? "Hallands ås" är den korrekta benämningen, som varken ger upphov till missförstånd eller fortsatt språkförstöring. Sauce Hallandaise ? Rhoca Gil !