Fråga oss här!
Vi erbjuder

Lars Kamél 2009-04-29

Det här inlägget är så typiskt för klimatpanikmakarna och deras anhängare. Fakta kan de inte debattera, för då förlorar de direkt. I stället ägnar de sig åt olika former av personangrepp mot skeptikerna. Mikael nämner att världen blev har blivit varmare de senaste 100 åren. Med tanke på fakta, är det begripligt att han inte nämner de senaste åren. Världen har inte blivit ett dugg varmare de senaste 11 åren. Enligt två av de beräkningar som bygger på väderballongdata, har världen inte ens blivit varmare de senaste tre decennierna! Så vadå global uppvärmning? Den har åtminstone tagit paus, och kanske upphört helt. De personer som är med och skriver IPCC:s rapporter gör ingen egen kvalitetskontroll av de refererade artiklarna. I rapportomgången år 2001 gjorde IPCC en stor affär av en temperaturrekonstruktion som kallades Hockeyklubban och som påstods visa att 1990-talet var det varmaste decenniet på minst tusen år. Efter det har det visat sig att Hockeyklubban bygger på undermålig forskning, med ett tvivelaktigt urval av temperaturindikatorer och minst sagt underliga analysmetoder. Och det är verkligen inte enda exemplet på hur IPCC har tagit upp dålig forskning som bevis för sina teser. Koldioxidhalten i atmosfären har de senaste decennierna ökat med 2-3 ppm/år. Den är idag knappt 400 ppm. Vilken matematik som då ligger bakom slutsatsen att den före år 2100 kommer att nå 1000 ppm vet jag inte, men det måste vara en väldigt nyskapande matematik. När jag exploterar fakta, hamnar jag då på ett betydlligt lägre värde än 1000 ppm. Koldioxidhalten har vi olika tillfällen varit flera tusen ppm, ja förmodligen upp till 20000 ppm, och det utan att det verkar ha lett till någon massutrotning. Så varför skulle betydligt lägre nivåer i modern tid leda till utrotning? Mikael kan tydligen inte tänka sig att någorlunda vanliga människor kan ha samma namn som kända skådespelare, artister eller rollfigurer i TV-serier. Men låt oss, för att göra honom nöjd, anta att 90 % av underskrifterna av Oregonpetitionen är förfalskningar. Kvar blir lika fullt mångdubbelt fler än de som har uttalat fullt stöd för IPCC:s slutsatser! Men vetenskap avgörs naturligtvis inte genom omröstningar eller av hur många forskare som stödjer den ena eller andra ståndpunkten. Den avgörs genom fakta, och dessa fakta talar klart och tydligt för att koldioxidens klimatpåverkan är liten och att klimathotet är betydligt överdrivet! Många av dessa fakta presenterar jag på min hemsida, http://www.lars-kamel.se