Fråga oss här!
Vi erbjuder

Ta klimathotet på allvar

Den klimatrapport som FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade i februari 2007 visar på en tydlig global uppvärmning under de senaste 100 åren. Uppvärmningen orsakas av antropogena utsläpp av växthusgaser, särskilt koldioxid. Ökningen beror otvetydigt på vår användning av fossila bränslen.
Publicerad: Uppdaterad:

klimatdebatten Om utsläppen fortsätter att öka i samma takt som tidigare kommer koldioxidhalten under det närmaste århundradet stiga till uppemot 1.000 ppm, uppvärmningen blir då mycket kraftig. Senast detta inträffade utrotades uppemot 95 % av jordens liv - det närmaste vår planet någonsin varit att förvandlas till en livlös sten.
Styrkan med IPCC-rapporten är dels att den bygger på aktuell vetenskap publicerad i internationella, högkvalitativa tidskrifter, dels den omfattande review-process (granskning) som den genomgår. Idag finns inte något motsvarande forskningsområde som tillnärmelsevis har en så rigorös prövning av vetenskaplig hållbarhet som klimatforskningen.

Ge sken av oenighet

Resultatet av de senaste decenniernas framgångsrika klimatforskning har dock på allvar börjat hota världens mäktigaste ekonomiska intressen, främst oljeindustrin. För att ge sken av att det ligger någon slags oenighet bland klimatforskarna har vissa aktörer inom de hotade branscherna vidtagit åtgärder.
Världssamfundets arbete med att mota klimathotet har därigenom försenats med ett tiotal år. Under 90-talet genomförde organisationer, starkt kopplade till den amerikanska oljejätten Exxon - det bolag som kanske har haft mest att förlora på klimatforskningens genombrott - och den kristna högern i USA massutskick där vem som helst fick möjlighet att skriva under på att ”människliga utsläpp av koldioxid inte kan orsaka störningar på jordens klimat”. Ett manipulerat manuskript (Oregonpetitionen), som ej genomgått någon som helst vetenskaplig granskning, bifogades brevet.

Största utmaningen

På listan med namnunderskrifter från utskicket återfinns ”klimatforskare” som Perry Mason, Geri Halliwell, Michael J. Fox m.fl.
Klimathotet är den största utmaning som mänskligheten någonsin stått inför och det är nu hög tid för oss att agera. Att fortsätta gripa efter halmstrån för att slippa ändra gamla vanor är helt fel metod att rädda vårt jordklot och säkra livsmiljön för kommande generationer.
Mikael

biolog

Kommentarer

Lars Kamél 2009-04-29

Det här inlägget är så typiskt för klimatpanikmakarna och deras anhängare. Fakta kan de inte debattera, för då förlorar de direkt. I stället ägnar de sig åt olika former av personangrepp mot skeptikerna. Mikael nämner att världen blev har blivit varmare de senaste 100 åren. Med tanke på fakta, är det begripligt att han inte nämner de senaste åren. Världen har inte blivit ett dugg varmare de senaste 11 åren. Enligt två av de beräkningar som bygger på väderballongdata, har världen inte ens blivit varmare de senaste tre decennierna! Så vadå global uppvärmning? Den har åtminstone tagit paus, och kanske upphört helt. De personer som är med och skriver IPCC:s rapporter gör ingen egen kvalitetskontroll av de refererade artiklarna. I rapportomgången år 2001 gjorde IPCC en stor affär av en temperaturrekonstruktion som kallades Hockeyklubban och som påstods visa att 1990-talet var det varmaste decenniet på minst tusen år. Efter det har det visat sig att Hockeyklubban bygger på undermålig forskning, med ett tvivelaktigt urval av temperaturindikatorer och minst sagt underliga analysmetoder. Och det är verkligen inte enda exemplet på hur IPCC har tagit upp dålig forskning som bevis för sina teser. Koldioxidhalten i atmosfären har de senaste decennierna ökat med 2-3 ppm/år. Den är idag knappt 400 ppm. Vilken matematik som då ligger bakom slutsatsen att den före år 2100 kommer att nå 1000 ppm vet jag inte, men det måste vara en väldigt nyskapande matematik. När jag exploterar fakta, hamnar jag då på ett betydlligt lägre värde än 1000 ppm. Koldioxidhalten har vi olika tillfällen varit flera tusen ppm, ja förmodligen upp till 20000 ppm, och det utan att det verkar ha lett till någon massutrotning. Så varför skulle betydligt lägre nivåer i modern tid leda till utrotning? Mikael kan tydligen inte tänka sig att någorlunda vanliga människor kan ha samma namn som kända skådespelare, artister eller rollfigurer i TV-serier. Men låt oss, för att göra honom nöjd, anta att 90 % av underskrifterna av Oregonpetitionen är förfalskningar. Kvar blir lika fullt mångdubbelt fler än de som har uttalat fullt stöd för IPCC:s slutsatser! Men vetenskap avgörs naturligtvis inte genom omröstningar eller av hur många forskare som stödjer den ena eller andra ståndpunkten. Den avgörs genom fakta, och dessa fakta talar klart och tydligt för att koldioxidens klimatpåverkan är liten och att klimathotet är betydligt överdrivet! Många av dessa fakta presenterar jag på min hemsida, http://www.lars-kamel.se
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies