Fråga oss här!
Vi erbjuder

Svinaktig djurhållning kan förebyggas

Djurrättsalliansens undersökning visar att det inte räcker med att jordbruksnäringens representanter, veterinärer, kvalitetskontrollanter mm besöker gårdarna. Det måste också finnas en offentlig kontroll värd namnet. Det har vi inte idag, även om det varierar starkt mellan länsstyrelserna.
Publicerad: Uppdaterad:

djurskötsel Staten måste ta sitt ansvar för den fortsatta utvecklingen av den offentliga djurskyddskontrollen i enlighet med djurskyddslagstiftningens intentioner.

– Inte heller när kommunerna hade ansvaret hade vi en likvärdig tillsyn. Då fanns stora vita fläckar på kartan där det inte bedrevs någon tillsyn överhuvudtaget. Idag finns det i varje fall ett helhetsperspektiv över respektive läns djurhållning och grundläggande förutsättningar för att bygga en bra offentlig kontroll, säger Jonny Andersson på Naturvetarna. 

Underbemannade

Den nu mycket oroande situationen är att tilldelningen och fördelningen av resurser medfört att flera län är kraftigt underbemannade medan övriga enbart är underbemannade. Till detta kan läggas långa körsträckor för flertalet av djurskyddsinspektörerna, tungrodda administrationssystem samt neddragning av personalstyrkan från kommunernas tid. Verksamhetsövergången har också i sig tagit mycket tid och resurser i anspråk. För att kunna upprätthålla den kontrollfrekvens som lagen kräver behöver flera län ha tre till fyra gånger så många inspektörer som i dag.

Det är också viktigt att Jordbruksverket kräver in tillsynsplaner från respektive länsstyrelse för att på så sätt få en tydlig bild av behov och resurser.  För att kunna leva upp till djurskyddslagstiftningens intentioner saknar Sverige sammantaget flera hundra tjänster.

Räcker inte på långa vägar

För närvarande har länsstyrelserna sammantaget drygt 150 tjänster. På papperet hade kommunerna cirka190 tjänster. Jordbruksverket beräknade förra året att det borde vara 430 tjänster. I de flesta fall räcker antalet tjänster idag till anmälningsärenden och brandkårsutryckningar. De räcker på långa vägar inte till för att kunna genomföra regelbundna förebyggande kontroller.

Parallellt med föranmälda inspektioner måste djurskyddsinspektörerna också kunna komma helt oanmält om brister av den typ som Djurrättsalliansen uppmärksammat ska kunna upptäckas.

 – Förvånande nog har inte alltid djurskyddsinspektörerna verksamhetsledningens fulla stöd för oanmälda inspektioner, säger Jonny Andersson.

  

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Harri 2010-01-14

En stor eloge till Ylva som har förstått vad detta handlar om! Däremot undrar jag vad Bosse vill ha sagt med sitt inlägg? Det är ju en fördel om man tar reda på fakta och konsekvenser innan man uttalar sig i en fråga. Stödet till lantbruket beror till stor del på att Bosse och hans kompisar inte vill betala vad det egentligen kostar att producera de livsmedelsråvaror som han gärna stoppar i sin mun för att njuta och överleva. Det ställs oerhört höga krav på jordbruket vad gäller djurhållning, miljö m.m. Detta är bra. Men... Bosse, detta innebär samtidigt kostnader som borde hamna på prislappen när du ska betala för maten i affären. Dessutom är det nog ett ytterst fåtal näringsgrenar som lever med den ekonomiska press och dåliga lönsamhet som jordbruket gör idag. Det verkar inte heller som att det skulle bekomma Bosse ett dugg om vi inte hade några bönder kvar i Sverige. Det kanske vore bra att tänka lite längre än där näsan tar slut. Jordbruket skapar enorma följdverkningar vad gäller arbetstillfällen och försörningsmöjligheter inom livsmedelsförädling och andra efterföljande led. Kom därför inte och klaga på hög arbetslöshet eller ett igenväxt och förbuskat landskap, när du vill ut och njuta av naturen och kulturlandskapet, den dag när vårt inhemska jordbruk är utslaget. Jag är också helt övertygad om att den dag vi befinner oss där kan du inte heller inhandla all billig importmat som du kan göra idag. Dessa leverantörer förstår nog när möjligheten till rejäla prishöjningar finns. När det inte finns något alternativ är det bara att betala det som står på prislappen och se glad ut. Äta måste du göra oavsett vilka förhållanden som gäller!

Bosse 2009-12-21

Roligt att läsa Lars Hylanders inlägg om den "tärande sektorn". Snacka om att kasta sten i glashus. Finns det någon del av samhället som slukar så mycket bidrag som lantbruket? Nästan halva avgiften som Sverige betalar till EU går väl direkt tillbaka till bidragshungriga bönder? Skulle lantbruksföretagen leva under samma villkor som andra företag, skulle det inte finnas många bönder kvar.

Ylva Helmersson 2009-12-07

Fram för dyrare mat så att vi har råd med en vettig djurhållning, OCH fler inspektörer. Vi konsumenter måste sluta vara så gnidna med vad maten kostar. Sluta handla billigvaror, prioritera helheten (bra djurhållning, korta transporter, bra kvalitet) över priset. Och Lars, spela roll vilken agenda Djurrättsalliansen har? Huvudsaken är väl att de uppdagar missförhållanden. Folk kan nog tänka själva, vill de äta kött så gör de. Men jag tror inte att majoriteten vill äta kött från djur som inte har det bra.

Lars Hylander 2009-12-06

Bevare mig väl för fler djurskyddsinspektörer! Återigen försöker partsintressen angripa ett problem i fel ände. För att säkra arbetsmarknaden för samhällets tärande sektor vill man öka antalet djurskyddsinspektörer. Effekten blir inte bättre djurskydd utan den motsatta eftersom djurägarna tvingas till ändå större enheter med mindre tid att ägna per djur om man alls ska kunna fortsätta. Vi har haft ett par ungdjur tjudrade i trädgården, men detta gick inte för sig enligt djurskyddsinspektören. Först hotade hon med omedelbart omhändertagande av djuren och sa att det var djurägarens ansvar att kunna lagen. Det visade sig att hon hade fel i att djurskyddslagen förbjuder tjudring. Trots det vidhöll hon att vi ska betala nästan en tusenlapp för hennes besök hos oss som föranleddes av en hundägares rapportering. Hundägaren hade inte sagt något till oss trots att hon dagligen passerar oss. Alternativet med nuvarande system blir att flytta djurhållningen utomlands och så står vi i Sverige med världens "bästa" djurskyddslagstiftning men inga djur att skydda. Se istället till att djurproducenterna erhåller en rimlig ersättning för sitt arbete så de kan ägna tid åt djuren istället för att hantera byråkratin som nu blivit orimlig. Djurägaren är den som har störst intresse av att skydda sina djur. Att låta djurskyddslagen fungera som medel för angiveriverksamhet är sanslöst. Alla har vi läst om hur djurrättsaktivister illegalt tagit sig in i djurstallar. Jag försvarar absolut inte missförhållanden för djuren som kan ha förekommit men förvånar mig att ingen vågar ifrågasätta djurrättsaktivisternas agerande. Deras primära mål i fallen är att ingen ska äta julskinka, inte att djuren ska ha det bra. I det senare fallet vore det mycket effektivare att de anmälde sig som frivilligarbetare för att sitta jour i stallarna och övervaka t ex grisningar. Jag har själv övervakat otaliga grisningar och omedelbart avlägsnat dödfödda eller döende smågrisar. Detta kan inte genomföras om svensk arbetslön ska betalas till övervakande personal. Resultatet blir att döda grisar får ligga till nästa utfodringstillfälle. Djurrättsaktivisterna jag har kontakt med sätter djurens rätt högre än människors rätt. Det får de göra för mig, men samhället i stort måste se till att värna sina svaga medlemmar bättre än som sker i nuläget. Tänk om samma engagemang kunde skapas för uteliggare och missbrukare som för våra husdjur.

fd djurskyddsinspektör 2009-12-05

Minimal % oaviserade inspektioner borde regleras i det regelverk som styr tillsynsverksamheten. – Förvånande nog har inte alltid djurskyddsinspektörerna verksamhetsledningens fulla stöd för oanmälda inspektioner, säger Jonny Andersson.
Kommentera