Vi erbjuder

Fortsatt snedrekrytering till högskolan

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar fortfarande vilka som börjar på högskolan. Bara 20 procent av barnen till föräldrar som saknar gymnasieutbildning väljer högskolestudier. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.
Publicerad: Uppdaterad:

Ungefär 45 procent av ungdomarna upp till och med 25 år har börjat studera på högskolan, vilket är fler än för tio år sedan.
Men det en högre andel barn till högutbildade föräldrar, som söker sig till högskolan. Läsåret 2007/08 hade  i snitt en tredjedel av högskolenybörjarna under 35 år föräldrar med minst en treårig eftergymnasial utbildning. Men personer med högutbildade föräldrar utgör bara ungefär en femtedel av befolkningen.

Om föräldrarna saknar gymnasieutbildning går bara 20 procent av deras barn vidare till högskolan. Om någon av föräldrarna har en forskarutbildning väljer däremot över 85 procent av deras barn att studera. Efter en examen från högskolan är det också vanligare att dessa går vidare till en forskarutbildning än om föräldrarna har en kortare utbildning.

Stora skillnader mellan olika utbildningar

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar också vad barnen väljer att studera. Läsåret 2007/08 fanns den högsta andelen med högutbildade föräldrar, 70 procent, på läkarutbildningen. Även på utbildningarna till arkitekt, psykolog och jurist är andelen stor, 55 procent. Av studenterna som påbörjade naturvetenskapliga högskolestudier hade 39 procent högutbildade föräldrar. Låga andelar med högutbildade föräldrar finns bland annat på utbildningarna till socionom, lärare, arbetsterapeut och tandhygienist, 13–27 procent.

Läs hela pressmeddelandet
Läs hela rapporten (pdf)
 

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies