Fråga oss här!
Vi erbjuder

Anna H 2009-04-16

Att högskolestudier alltmer börjar bli en klassfråga är verkligen skrämmande. Under en utbildning krävs olika synvinklar och erfarenheter för att skapa en levande debatt under exempelvis föreläsningar och grupparbeten. Med endast en homogen massa tappar vi flera viktiga bitar under utbildningen, vilket inte är positivt eller utvecklande för någon.