Vi erbjuder

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt

Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänktes från 28 till 26,3 procent 1 januari 2009.
Publicerad: Uppdaterad:

Skattesats om 28 procent ska tillämpas för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet. Den sänkta expansionsfondsskatten omfattar även avsättningar till expansionsfond som redan gjorts.

Läs mer: Proposition 2008/09:65

Urban Åhgren

Jobbar inte längre på Naturvetarna