Fråga oss här!
Vi erbjuder

Tema: Så klarar vi klimatet

Nu tar naturvetarna avstamp i klimatdebatten. Naturvetarna med sin kompetens har en nyckelroll i utvecklingen av klimatsmarta lösningar och att lindra effekterna av klimatförändringarna. Här visar vi med några exempel på vad som behöver göras.
Publicerad: Uppdaterad:

Tema Miljö Det nya förbundet Naturvetarna står som värd för ett klimatseminarium i januari. En av talarna där är ordförande Madelen Nilsson som menar att naturvetarna har en nyckelroll när klimatproblemen ska lösas.

Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson firar nyår i Luleå när jag ringer henne. Kylan har slagit till och vintern tar ett grepp över hela landet. I Luleå är det förhållandevis milt, men Madelen påpekar att man inte kan dra slutsatser om klimatet baserat på enstaka händelser.

– Trenden är ändå att vi går mot ett varmare klimat, säger meteorologen och lutar sig mot FNs klimatpanel som har slagit fast att människans utsläpp av växthusgaser orsakar uppvärmning av jorden.
Hon konstaterar att klimatet är på allas läppar.
– Klimatet har seglat upp som en av de viktigaste globala frågorna, alla pratar klimat, vilket inte minst avspeglar sig i media.
Det menar hon är positivt, men att det ger utrymme för en massa löst tyckande utan vetenskaplig grund.
– Det är där vi naturvetare kommer in i bilden. Vi kan bidra med vetenskapligt underbyggd fakta genom vår kunskap och kompetens.

Synas i debatten

Hon vill att Naturvetarna både som enskilda medlemmar och som förbund ska synas mer i debatten.
– Vi kan naturlagarna och hur de klimatologiska systemen fungerar. Hittills har vi använt jordens tillgångar som om de vore oändliga. Nu vet vi att det ger oönskade effekter på sikt.
Det handlar om allt från extrema väderhändelser som torka och översvämningar till ökat skadetryck i jord- och skogsbruket, liksom att den biologiska mångfalden utarmas när miljöerna blir fattigare.
Utan att måla upp skräckbilder ser hon också ökad risk för spridning av malaria och andra sjukdomar som kan utvecklas till pandemier.
– Att förhindra den typen av hot kräver också naturvetenskaplig kompetens. Lika viktigt är att utveckla klimatsmart miljöteknik som bygger på nollutsläpp av växthusgaser.

Mer bioenergi

Till exempel har hon stora förhoppningar om solenergi och att utveckla solcellstekniken. En av utmaningarna är att hitta en lösning på lagring av solenergi.
– Jag är också övertygad om att bioenergin kommer att fortsätta spela en stor roll, både med nya energigrödor och att utnyttja restprodukter. Det kan till exempel handla om hyggesrester från skogen och massaindustrins svartlut som kan bli fordonsbränsle.
Hon tror på mångfald och att jobba på flera fronter för att lösa klimatproblemen, där även vindkraften är en pusselbit.
För sin egen del har Madelen Nilsson planer på att köpa en biogasbil den dagen det blir aktuellt med ny bil.
– Tekniken finns redan i dag och jag ser möjligheter att öka biogasproduktionen, vars råvara har sin källa i restprodukter från samhällets avfallshantering och från jordbruket. Ett miljöproblem i jordbruket kan på så sätt förvandlas till en resurs.
Madelen gläds över att Sverige ligger i världstopp både sett till små utsläpp av växthusgaser, bland annat tack vare energieffektiviseringar, och utveckling av miljöteknik. Men hon vill få med alla världens länder på tåget.
– Viktigt att få med USA, Kina och Indien i en global överenskommelse. Jag håller tummarna för att det lyckas på det globala klimatmötet i Köpenhamn i december. Det som inte gick i Kyoto för drygt tio år sedan kan fungera i Köpenhamn som alltså kan bli värd för ett historiskt möte.

Konkurrensfördelar

Madelen vill ogärna binda upp sig för procentmål när det gäller att nå en global överenskommelse om minskning av växthusgaser.
– Viktigare är att uppnå tydliga politiska mål som alla är överens om. Annars finns risken att de stora utsläppsländerna inte hakar på.
Hon vill inte heller gå i fällan där organisationer och politiska partier bjuder över varandra i utsläppsminskningar.
– Det blir lätt opportunt och riskerar att leda in i en återvändsgränd. Viktigare är att vi hittar lösningar på klimatproblemen.
Madelen ömmar också för den energiintensiva industrin som måste få en rimlig chans att anpassa sig. Om industrin flyttar utomlands, där energin är billigare, har vi inte vunnit något.
– Däremot måste industrin anpassa sig och utveckla energisnål teknik. Det ger konkurrensfördelar i sig och innebär exportmöjligheter av miljöteknik. I den utvecklingen har naturvetarna en nyckelroll.

Tre framtidsdrömmar

1. Att beslut om lösningar på klimatproblem vilar på naturvetenskaplig grund.
2. Att fler får upp ögonen för naturvetares kompetens så naturvetare får ännu intressantare jobb.
3. Att vi snart som konsumenter kan välja mellan en bredd av klimatsmarta energialternativ både för uppvärmning, drivmedel och el.

 

Läs alla artiklarna Tema Klimat
Läs mer om seminariet den 21 januari

Palle Liljebäck

chefredaktör