Vi erbjuder

Om du är med kan du påverka

Ju fler som är med i Naturvetarna desto mer kan den fackliga organisationen företräda sina medlemmar och kämpa för dem. Fler medlemmar betyder att organisationen får bättre ekonomi och högre representativitet på arbetsplatserna. Det togs upp under tre dagar i mars då en facklig grundkurs samlade deltagare från Naturvetarna och flera andra akademikerförbund.
Publicerad: Uppdaterad:

Facklig grundkurs - Det är bra att det kommer folk från olika yrkesförbund, det gör att man får en annan helhetssyn på det fackliga arbetet, sade Fereshteh Jalayer,  som är en av de som deltog.

Fereshteh Jalayer är biomedicinsk analytiker på Kemlab på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon är funktionsansvarig för provinlämningen och har ansvaret för blodgasinstrumenten på Kemlabb, IVA (intensivvårdsavdelning) och förlossningen. Hon har varit med i Naturvetarna sedan maj 2008 efter att ha varit oorganiserad i tio år.

Vad gjorde att hon valde att gå med i en facklig organisation?

- Man kan påverka, man kan förändra och man kan vara med och bestämma, säger hon.

På hennes arbetsplats har medlemmar i Naturvetarna ha årsmöte i slutet av mars och ska då bilda en lokalförening.

Den fackliga grundkursen 17-19 mars hölls i lokaler i Akademikerhuset i Nacka. En programpunkt hette ”Det goda samtalet” och handlade om hur medlemmar skulle värvas och hur en facklig organisationen vårdar sina medlemmar så de vill stanna kvar. Programpunkten innnehöll många tillfällen till gruppdiskussioner och det märktes att det var aktiva deltagare, för det var full fart på diskussionerna.

"Jag visste inte att det fanns" 

Några saker som sades i de olika gruppdiskussionerna:

Ett vanligt skäl för att människor inte är med i en facklig organisation är att ingen frågat om de vill vara med. ”Jag visste inte att det fanns” är ett vanligt argument mot att vara med i ett fackförbund.

Det är därför viktigt att våra prata med nyanställda. Viktigt att visa att den fackliga organisationen finns och att få de nyanställda att känna sig sedda.

- Vi måste få bort från bilden av fackliga företrädare som dammsugarförsäljare, sades flera gånger under diskussionerna.

Ett problem på en del arbetsplatser är att det är krångligt för en del kollegor att gå med i Naturvetarna för att de är redan med i ett annat förbund, där de är knutna till försäkringar.

- Den fackliga uppgiften är att få människor att göra ett medvetet val. Viktigt att få människor att känna att genom att på med kan de vara med och påverka,lsade Angeli Sjöström från Processrum som höll i programpunkten ”Det goda samtalet”.

Hon berättade om de riktlinjer som PR-byrån bakom Obamas kampanj i USA följde.

- De jobbade i fyra steg:
Identifiera potentiell målgrupp
Rekrytera – det vill säga att söka upp de människorna
Involvera – det vill säga att fråga om de vill bli engagerade, fråga vad de vill hjälpa till med
Ge credit – det vill säga tacka för hjälpen, visa uppskattning för vad var och en bidrar med.
- Så enkelt var deras framgångsrecept, sade Angeli Sjöström.


 

På bilden överst:  Fereshteh Jalayer
På bilden under texten: Angeli Sjöström

 

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies