Vi erbjuder

Nytt avtal för akademiker i apoteksbranschen

Ett nytt avtal har slutits för akademiker i apoteksbranschen. Bland framgångarna märks oförändrad arbetstid och regler om obekväm arbetstid.
Publicerad: Uppdaterad:
Bibehållen arbetstid för redan anställda

Frågan om arbetstidens längd har varit svårast att lösa under förhandlingarna. De nya reglerna innebär att de som idag är anställda i bolag inom apotekskoncernen har rätt att behålla en veckoarbetstid på 37,5 timmar. Det gäller även om man följer med i en verksamhetsövergång från Apoteket AB till nya dotterbolag som bildas i samband med omregleringen av apoteksmarknaden. Vidare får medarbetare behålla veckoarbetstidsmåttet på 37,5 timmar oavsett omorganisationer hos arbetsgivaren, till exempel när alla tjänster skall sökas på nytt.

Det är möjligt att välja att träffa en överenskommelse med arbetsgivaren om att gå upp i arbetstid till 40 timmar per vecka. Om medarbetaren utnyttjar detta gäller en garanti på en löneuppräkning på sju procent.

Dessutom ger avtalet rätt till en översyn av lönen med hänsyn till ändrat ansvar och arbetsuppgifter i denna situation. Det finns en särskild bestämmelse som hindrar att löneökningar i samband med ändrad arbetstid påverkar utfallet av lönesamtalen.

 Lönerevisionen hålls således för sig.

Arbetstagare som anställs från och med 1 maj 2009  får ett heltidsarbetsmått på 40 timmar, liksom de tidigare anställda som själva söker chefstjänster inom företaget.

Kompensation vid arbete på obekväm arbetstid

På sätt som liknar reglerna ovan får alla anställda behålla rätten att få OB-kompensationen i form av tid (i stället för pengar). Inte heller denna rätt påverkas av att man följer med i en verksamhetsövergång till ett dotterbolag som ingår i omregleringen av apoteksbranschen. Omorganisationer påverkar inte rätten att få OB-ersättning i form av tid. Nyanställda ges kompensation i form av pengar, i likhet med vad som i allmänhet gäller på arbetsmarknaden. Regelsystemet öppnar dock för individuella överenskommelser om att ersättningen kan vara i tid även för dem som anställts från och med 1 maj.

Våra avtalskrav

– Det är glädjande att äntligen ha ett nytt avtal som alla nya aktörer inom branschen kan ansluta sig till. Det ger både en stadga för den efterlängtade omregleringen och en trygghet för våra medlemmar att anställningsvillkoren är reglerade i kollektivavtalet. Inom Sacoförbunden har vi arbetat för detta sedan i november förra året, säger Naturvetarnas förhandlingschef Ramón Sánchez-Lövy i en kommentar.

Ett viktigt avtalskrav har gällt lönerna. Lönebildningsprocessen 2008 har inte varit bra, men det nu tecknade kollektivavtalet ger möjligheter till förbättring. Det kommer inte längre vara möjligt för lönesättande chefer att i lönesamtal hänvisa till sådant som att  lönemedlem skulle ha tagit slut.

– I vårt nya löneavtal har du rätt att begära ett förstärkt lönesamtal, där du får stöd av facklig företrädare och där även den centrala personalavdelningen medverkar. Detta ger oss möjligheter att upprätthålla kvalitén på lönesamtalen, framhåller Ramón Sánchez-Lövy. Dessutom har parterna tillsatt en lönebildningsgrupp, som ska arbeta för få bättre ordning i lönesamtal i framtiden. Ett nytt statistikavtal ger de fackliga organisationerna möjlighet att stämma av löneutvecklingen i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt. I löneavtalet finns också regler om uppföljning och utvärdering av lönesamtalen.

Sammanhängande sommarsemester - bättre arbetsmiljö

I det nya avtalet ges en garanti för sammanhängande semester under perioden juni–augusti. Tre semesterveckor ingår i denna garanti. Dessutom bör om möjligt en fjärde vecka läggas ut under perioden juni–augusti och i vart fall under tiden maj – september.

Det blir lättare att anmäla önskemål om föräldraledighet genom att det räcker att anmälan görs inom två månader före ledighetens början (enligt en undantagsregel gäller en tremånadersfrist om ledigheten avser tid under semesterperioden juni – augusti).

Slutligen finns i det nya avtalet mycket viktiga regler om förbättrad arbetsmiljö. I avtalstexten finns begränsningsregeln om att arbetsveckan inte ska överstiga fem dagar.

I en gemensam arbetsgrupp ska  parterna komma till rätta med problemen med att ta raster och pauser under arbetsdagen och överhuvudtaget främja det systematiska arbetsmiljöarbetet i företagen. Gruppen kommer att söka efter goda exempel som sedan kan spridas.

I övrigt har dagens läkemedelsförmåner avlösts mot en höjning av månadslönerna. Rätt till betald ledighet för läkarbesök med anledning av kroniska sjukdomar med mera har införts i avtalstexten.

Läs mer: Avtalstext och förhandlingsprotokoll för nya apoteksavtalet

Ramón Sánchez-Lövy

senior advisor
0733-66 24 76

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies