Vi erbjuder

Fiske, jordbruk och sjöfart ska samordnas i ny havspolitik

En myndighet ska få ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor och insatser inom fiske, jordbruk och sjöfart ska samordnas. Torsdagen den 5 mars presenterade regeringen en proposition för en ny havspolitik.
Publicerad: Uppdaterad:

Propositionen ska överlämnas till riksdagen senast den 17 mars.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att kraftfulla åtgärder ska minska övergödningen. Inom ramen för Östersjöns aktionsplan har Sverige preliminärt fått en bördefördelning om att minska sin årliga belastning av kväve med 20.780 ton och fosfor med 290 ton i Östersjön och Västerhavet till 2021.

I propositionen gör regeringen bedömningen att åtgärderna som föreslås kommer att vara tillräckliga för att uppfylla det åtagandet.

- Det är ett tydligt besked till våra grannländer och till övriga EU-länder inför vårt ordförandeskap. Sverige tar sitt ansvar för att göra våra gemensamma hav renare, säger Andreas Carlgren.

- Vi driver på för att Östersjön ska utses till ett pilotprojekt inom EU, där havsåtgärder kan prövas och sättas in tidigare. Genom att gå före med åtgärder och utvecklat samarbete kan Östersjön bli exempel för andra hav och regioner i Europa.  

Bland de åtgärder regeringen föreslår för havsmiljön ingår bland annat:

  • Nytt statligt bidrag (LOVA) om 100-120 miljoner kronor per år från och med 2010 till lokala vattenvårdsprojekt mot övergödning och till etableringar av båtbottentvättar och mottagningsanläggningar för båttoaletter.
  • 35 miljoner av havsmiljöanslaget avsätts till länsstyrelserna för att projektera och planera våtmarker för att minska övergödningen.
  • Förbud införs för utsläpp av toalettavfall från passagerarfärjor och fritidsbåtar.
  • Pilotområde testas för avgiftssystem för utsläpp av fosfor- och kväveföreningar till havs.
  • Möjlighet till skattereduktion för ombyggnad av enskilda avlopp (HUS-avdrag) för att minska fosforutsläppen, att gälla från 8 december 2008.
  • Ytterligare satsningar för att främja hållbara produktionsmetoder inom jordbruket i syfte att minska fosforförlusterna.
  • Begränsningar för spridning av stallgödsel på åkermark för att begränsa kväveutsläppen.
  • Ökad satsning på storskalig musselodling för kostnadseffektiv reducering av närsalter.
  • Fosfatförbud för maskindiskmedel från den 1 juli 2011.   
  •  

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies