Vi erbjuder

Hallå, nya Diskrimineringsombudsmannen!

Hallå där, Katri Linna, ny Diskrimineringsombudsman och chef för den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, som från och med den 1 januari tar hand om alla anmälningar om diskriminering och tar över efter nu nedlagda Diskrimineringsombudsmannen mot etnisk diskriminering, Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning!
Publicerad: Uppdaterad:

 

Antalet anmälningar till flera av de fyra gamla diskrimineringsmyndigheterna ökade kraftigt under 2008. Vad beror det på?

– Uppmärksamheten kring diskriminering i samhället har ökat, bland annat i och med den nya lagen och myndigheten. Det leder till att fler anmäler. Att ålder nu har blivit en diskrimineringsgrund ger också fler anmälningar. Här väntar vi oss att det ska komma en topp av anmälningar framför allt från arbetslivet.

Eftersom det finns ett stort mörkertal, det vill säga få människor som upplever diskriminering gör en anmälan, kan uppmärksamheten kring det nya lagskyddet leda till fler anmälningar. förhoppningsvis minskar anmälningarna efter ett tag om det drivs fler fall, på samma sätt som vi såg krogdiskrimineringen minska under min tid som Ombudsman mot etnisk diskriminering.

Varför tror ni att det ska komma in så många anmälningar om åldersdiskriminering?
– Dels har Sverige varit sent med att förbjuda åldersdiskriminering i lag enligt EUs direktiv, så det finns en del ilska kring det, dels är det väldigt öppet i platsannonser idag att man pekar ut ålder och argumenterar utifrån att man i ett team till och med har behov av en viss sammansättning. Visst kan det finnas situationer då man behöver föryngra sig, men man kommer inte att kunna använda det som ett argument på det slentrianmässiga sätt som man gör idag. Att medarbetare i olika åldrar till exempel har olika antal semesterdagar har länge varit en del av många kollektivavtal och någonting allmänt accepterat.

Är det verkligen så farligt?
– Det har väl ansetts vara något slags rättvisa att utgå ifrån ålder, men så kan man ju fråga om många saker: ”Är det så farligt, då?”. Till skillnad från tidigare, måste man nu kunna visa varför vi till exempel i statlig sektor får två extra semesterdagar vid 30 års ålder. Är det verkligen nödvändigt av hänsyn till de äldres situation i arbetslivet? Nu blir det domstolarna som får sätta gränserna.

Hur ser du på positiv särbehandling utifrån till exempel kön vid tillsättningar av tjänster?

– Jag tror inte att det löser problemen med diskriminering i arbetslivet. Det är viktigare att man säkerställer en kvalitetssäker rekrytering utan diskriminering. Det gagnar alla om man kan komma ifrån oväsentligheter och hitta den bästa sökande för jobbet. Ett bra sätt att komma ifrån diskrimineringen kan vara att på förhand bestämma vilka kriterier man ska utgå ifrån.

–  Ofta är arbetsgivare inte själva medvetna om att de diskriminerar. Diskrimineringen i arbetslivet är mycket mer subtil än den i krogkön, där man kan se att en vit kille kommer in och inte en mörkare kille. Det är lätt att problematisera kring att en invandrad sökande har en icke-svensk utbildning och ett icke-svenskt modersmål, medan man ser det som positivt att en svensk har studerat utomlands, eftersom de två olika sökandena sällan dyker upp parallellt, de står inte bredvid varandra som i krogkön.

Läs mer om DO

Nya samlade lagen mot diskriminering

Hanna Meerveld

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies